Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochód ze sprzedaży mieszkania męża spożytkowany na cele mieszkaniowe żony, co z ulgą?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-09-29

Pobraliśmy się w 2013 r., a rok później kupiłam działkę na siebie (bo pieniądze pochodziły z darowizny od rodziców). Mąż w 2015 odziedziczył mieszkanie i zaraz je sprzedał, za pieniądze ze sprzedaży budujemy nasz dom. Wszystkie faktury mąż brał na siebie, żeby skorzystać z ulgi w podatku, ale ktoś nam uświadomił, że te faktury nic nie dadzą, ponieważ dom budowany na mojej ziemi jest mój. Czy to prawda? Co możemy w tej sytuacji zrobić? Czy można z datą wsteczną uczynić męża współwłaścicielem? Obawiam się, że tyle faktur już nie nazbieramy, bo co mieliśmy, to wydaliśmy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony opis wskazuje, że dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego, przeznaczony na budowę domu, został poniesiony nie na własne cele mieszkaniowe (budowę, rozbudowę itd. własnego budynku), lecz na cele mieszkaniowe żony.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniała z opodatkowania przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw lokalowych w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, lub na nabycie wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawa do jednorodzinnego domu mieszkalnego, prawa do lokalu mieszkalnego w małym domu mieszkalnym oraz na budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Warunkiem zwolnienia tych przychodów było więc poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe. Ponieważ jednak Pani mąż poniósł wydatki na budowę nie własnego, lecz Pani budynku, nie spełnił wymogów w zakresie zwolnienia dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego.

Podatnicy nabywają często także działkę budowlaną a sama budowa budynku zostaje zakończona w okresie późniejszym. W takich okolicznościach, zdaniem urzędów skarbowych, budynek trwale z gruntem związany jest integralną częścią nieruchomości i nie może być przedmiotem odrębnej własności, a zatem 5-letni termin należy liczyć od dnia nabycia gruntu a nie zakończenia budowy domu (Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu , 18 maja 2006r., PD-2/415/133/06; Urząd Skarbowy w Wołominie, 30 grudnia 2005r., US/42/DP-II/3/4110-2/05; Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, 2 czerwca 2005r., D-3/415/14/05). Pogląd taki podzielił również Ministerstwa Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2004r. (PB2/PS/033-0283-1090/04). Ministerstwo wskazało jednak na różnicę pomiędzy wybudowaniem budynku na własnym gruncie, a na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. W przypadku tych drugich gruntów termin 5-letni ustala się bowiem w oparciu o datę wybudowania budynku.

Można więc przyjąć, że pojęcie „własne cele mieszkaniowe” jest wspólną nazwą stosowaną w odniesieniu do grupy wydatków określonych w ustawie (art. 21 ust. 25 PDOFizU). Przepis ten wymienia zamknięty katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Trudno więc jednoznacznie stwierdzić, że „własne cele mieszkaniowe” należy rozumieć jako zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – taki wniosek nie płynie z treści przepisu. Niestety z orzecznictwa dotyczącego omawianego zwolnienia wynika, że zwrot „wydatek na własne cele mieszkaniowe” jest rozumiany jako „wydatek na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”. Przykładem takiego podejścia jest wyrok WSA w Łodzi z 24.2.2012 r. (I SA/Łd 1639/11), który uznał, że wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. „Wyraz «mieszkaniowe» w wyrażeniu «własne cele mieszkaniowe» należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym, bo przecież ustawodawca wyraźne przewidział, że cele mieszkaniowe mogą być zrealizowane także poprzez wydatki związane z innymi przedmiotami (np. dom, grunt). Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 PDOFizU. W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia. Nie należy zatem pojęcia «własne cele mieszkaniowe» interpretować szeroko, w oderwaniu od celu polegającego na zaspokojeniu potrzeby mieszkaniowej. Sprawę definitywnie zakończyło orzecznictwo sądów administracyjnych. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie LEX nr 1655730 – wyrok z dnia 10 marca 2015 r., sąd stwierdził:

„Jeżeli małżonkowie dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych wspólnie podejmują inwestycje określone w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. na gruncie bądź w budynku stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, to nie można im odmówić prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy. Zostaje bowiem spełniony zasadniczy cel, dla którego ustawodawca wprowadził przedmiotowe zwolnienie.”

Bez wątpienia więc przysługiwać będzie Państwu zwolnienie podatkowe. Owszem, problemem jest brak jednolitej wykładni przepisów. Izby skarbowe w analogicznych sytuacjach podatek naliczały. Jednak orzeczenie, które powołałem, stworzyło wyłom w dotychczasowej praktyce.

Opis sprawy z kwietnia 2016 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo handlowe

prawo cywilne

prawo służebności

Szukamy prawnika »