Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dochody z pożyczek społecznościowych

Marek Kowalski • Opublikowane: 2018-11-26

Mieszkam za granicą, pracuję, jestem tam zameldowany i tam odprowadzam podatki. W Polsce jednak inwestuje w serwisie pożyczek społecznościowych i mam trochę dochodów (to jedyne dochody w Polsce, jakie mam). Jak mam się z tego rozliczyć w Polsce?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak mogę domniemywać, jest Pan rezydentem podatkowym w miejscu obecnego zamieszkania (za granicami Polski). W Polsce nie ma Pan miejsca swego zamieszkania ani ośrodka swoich interesów życiowych. W Polsce osiąga Pan jednak przychody z jednego źródła. Prawdopodobnie ma Pan polskie obywatelstwo.

 

Stosownie do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

 

„Art. 3. 

1. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2. (uchylony).

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Art. 4a. 

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska”.

 

Powyższy przepis powoduje, że przychód, jaki uzyskuje Pan w Polsce, powinien być przez Pana zgłoszony do opodatkowania w Polsce. Dokonuje się tego poprzez:

 

  1. zaliczki miesięczne na poczet podatku oraz

  2. podatkowe zeznanie roczne.

 

Zaliczki wynoszą 18% dochodu za pierwszy i kolejne miesiące. Zaliczka za listopad powinna być zapłacona w podwójnej wysokości.

 

Zeznanie roczne w danym roku w Polsce złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu – deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku bieżącym taki przychód nie wystąpił. Termin złożenia – 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

 

Jako że nie ma Pan miejsca zamieszkania w Polsce – składa Pan zeznanie do III Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście.

 

Z tytułu uzyskiwanych w Polsce przychodów jest Pan podatnikiem w Polsce. Dotyczy Pana ograniczony obowiązek podatkowy – zgłasza Pan do opodatkowania tylko przychody uzyskane w Polsce. Należy przy tym brać pod uwagę ewentualna umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »