Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopisanie do lokaty a podatek od darowizn

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2021-04-22

Kilka miesięcy temu moja mama dopisała mnie do lokaty, którą posiadała wspólnie z moim ojcem, a więc było nas troje współwłaścicieli Jakiś czas później bank zawiesił działalność. Sprawą zajął się bankowy fundusz gwarancyjny i dostałem informację, że dalszych wypłat i dyspozycji należy dokonywać w oddziałach innego banku. Po zgłoszeniu się do oddziału banku dowiedziałem się, że lokata została rozbita na 3 równe części, więc zleciłem całą sumę przekazać na lokatę w tym banku, dodając, że do dnia dzisiejszego kwota nie została ruszona. W związku z tym mam pytanie – czy powstał obowiązek zgłoszenia podatku od darowizn?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Ustawa ta jednak nie określa, czym jest na jej gruncie pojęcie darowizny. Standardowo przyjmuje się, chodzi tu o umowę o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, tj. umowę, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W tym ujęciu żadne z przedstawionych zdarzeń darowizną nie jest. Niemniej jednak sprawa na tym się nie kończy, bowiem prawo podatkowe cechuje pewna autonomia i treść pojęcia darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn kształtować wydaje się trochę inaczej. Najwięcej sporów jest właśnie na gruncie zdarzeń związanych z tzw. produktami bankowymi. Z jednej strony bowiem dzięki nim można wejść w posiadanie środków zgromadzonych na rożnego rodzaju rachunkach, nie zawierając klasycznej umowy darowizny, tylko kierując się normami prawa bankowego, np. ustanowić współwłasność rachunku. Tu jednak posiadanie wspólnego rachunku bankowego nie przesądza jeszcze o własności zgromadzonych na nim środków, nie ma przepisu prawa, który wskazywałby, że własność środków przechodzi np. na wypłacającego. Powoduje to wiele problemów w praktyce nie tylko z ustaleniem momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn, ale nawet z określeniem, czy doszło do wypełnienia prawnopodatkowego stanu faktycznego pierwszego stopnia.

Praktyka organów bywa różna, przeważa w niej przyjmowanie momentu wypłaty środków z rachunku czy lokaty (tj. przyjmowanie, że darowizna powstaje z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia) za moment powstania obowiązku podatkowego. Nie wszyscy jednak podzielają ten pogląd. W Pana sytuacji sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż rozdzielenie lokaty nie było poleceniem jej właścicieli, trudno zatem byłoby uznać, że mogło dojść do darowizny bez takiej woli darczyńców. Moim zdaniem do darowizny nie doszło.

Z praktycznego punktu widzenia, jako że pozostali współwłaściciele to rodzice i ma Pan możliwość złożenia SD-Z2 i uniknięcia podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli do SD-Z2 dołączy Pan dowód otrzymania dowodem przekazania środków ze wspólnego rachunku na swój rachunek płatniczy lub na rachunek inny niż płatniczy w banku (bez tego nie wypełni Pan warunków zwolnienia), zalecałbym rozważenie złożenia SD-Z2 i wykazania darowizny (o ile może to Pan ją udokumentować w sposób, który wskazałem) w celu zabezpieczenia się przed odmienną interpretacją i subsumpcją opisanego stanu faktycznego przez organ podatkowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »