Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwa przelewy na konta małżonków

Piotr Geliński • Opublikowane: 2015-12-09

Wspólnie ze swoją narzeczoną w 2006 kupiliśmy w udziałach 50/50 lokal użytkowy. W 2009 wzięliśmy ślub. W 2012 dokonaliśmy rozdzielności majątkowej oraz lokal został przepisany na żonę. W 2015 lokal zostaje sprzedawany. Podczas podpisywania umowy końcowej chcemy, aby pieniądze ze sprzedaży zostały przelane po równo na nasze osobne konta bankowe. Czy tak można i US nie naliczy żadnych podatków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Rozumiemy, że nie jest Pan współwłaścicielem nieruchomości, a jednocześnie w Państwa małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa. W związku z tym nie ma Pan żadnego tytułu do otrzymania części ceny lokalu. Jeśli otrzyma Pan taką kwotę, to może ona być potraktowana jako darowizna żony dla Pana.

Darowizna żony dla męża może korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 wskazanej ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka, jeżeli:

  1. zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia), z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9637 zł) – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zatem aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny, musi Pan zgłosić w terminie otrzymaną darowiznę (formularz SD-Z2) i otrzymać pieniądze przelewem – najlepiej, gdyby była to jednak wpłata od żony (z jej rachunku).

Nie jest to przedmiotem pytania, ale dla pewności musimy zauważyć, że od połowy ceny sprzedaży nieruchomości (tej nabytej w 2011 r.) Pana żona będzie musiała rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, chyba że skorzysta ze zwolnienia z uwagi na wydatkowanie tych środków na własne cele mieszkaniowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »