Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie darowizny i zakup mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-08-03

Moi rodzice wzięli kredyt w wysokości 50 tys. zł. Tę kwotę przekazali na moje konto w formie darowizny, a ja połowę przekazałam mężowi na jego osobiste konto. Wspólnie zakupiliśmy z tych środków mieszkanie. Czy dobrze zrobiłam? Czy wszystko będzie w porządku względem US?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Jeśli rzeczywistym zamiarem rodziców (i tak będą twierdzić w razie ewentualnej np. kontroli podatkowej) było obdarowanie tymi pieniędzmi Pani, a nie Pani i męża, to wszystko odbyło się zgodnie z prawem oraz jednocześnie w sposób pozwalający skorzystać ze zwolnienia w zakresie darowizn pieniężnych. Oczywiście pod warunkiem zgłoszenia nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy (druk SD-Z2) od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez formy aktu notarialnego z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Nie pyta Pani o to i nie jest to problem objęty zleceniem, lecz zauważyć tu można inny niż podatkowy problem prawny. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tym samym na skutek darowizn Pani miała w majątku odrębnym i mąż posiadał w majątku odrębnym po 25 000 zł. Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, należą do majątku odrębnego małżonków. Jest to tzw. surogacja pośrednia. Innymi słowy przykładowo gdyby za te 25 000 mąż kupił sobie samochód, byłby to jego majątek odrębny. Zatem wydatkowanie po 30 000 na zakup nieruchomości, gdy środki te stanowiły Państwa majątek odrębny, winno zostać uwidocznione w akcie notarialnym jako nabycie w tej części z majątków odrębnych i w braku innych zapisów można wskazywać, że w tej proporcjonalnie części nieruchomość nabyto do majątków odrębnych a nie majątku wspólnego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podobnie wskazuje się w doktrynie, np.: „Wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonków na przedmioty należące do majątku wspólnego małżonków nie powodują nabycia w drodze surogacji odpowiadającego ich wielkości udziału w tych przedmiotach, należącego do majątku osobistego tego małżonka, z którego majątku osobistego wydatki te zostały poczynione” (komentarz do art. 33 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki i in., 2011).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna dla wnuka a podatek

Babcia chce darować wnukowi działkę z domem. Jakiego należy spodziewać się podatku?

Darowizna finansowa w III grupie a obowiązek podatkowy

Od kilku lat żyję w nieformalnym związku, na razie nie zamierzamy się pobrać. Jednak spodziewam się dziecka i mój partner chciałby na wszelki...

Darowizna nieruchomości w II i III grupie podatkowej

Jaki podatek trzeba będzie zapłacić od darowizny nieruchomości od wujostwa? Dokładnie siostra mamy mojego męża wraz ze swoim mężem chcą podarować nam...

Wkład własny na mieszkanie

Razem z dziewczyną planujemy zakup mieszkania. Wkład własny ma wynieść 20 tys. zł. Ja mam 10 tys. otrzymane od rodziców, ona z własnych...

Niezgłoszenie spadku do urzędu skarbowego

W 2008 roku zmarła moja matka. W 2010 roku przeprowadziłem postępowanie spadkowe. Nie zgłosiłem niczego w urzędzie skarbowym. Teraz chciałbym...

Brak zgłoszenia w terminie 6 miesięcy nieruchomości spadkowej do urzędu skarbowego

Jestem spadkobiercą po ojcu wraz z mamą i bratem. Sąd wydał prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, ale niestety nie złożyliśmy...

Zgłoszenie otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2

Podarowałem mojej mamie 40 tys. zł w formie przelewu na jej konto bankowe. Proszę o podanie terminu zgłoszenia tej czynności w US...

Dwa przelewy na konta małżonków

Wspólnie ze swoją narzeczoną w 2006 kupiliśmy w udziałach 50/50 lokal użytkowy. W 2009 wzięliśmy ślub. W 2012 dokonaliśmy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »