Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwie darowizny i zakup mieszkania

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-08-03

Moi rodzice wzięli kredyt w wysokości 50 tys. zł. Tę kwotę przekazali na moje konto w formie darowizny, a ja połowę przekazałam mężowi na jego osobiste konto. Wspólnie zakupiliśmy z tych środków mieszkanie. Czy dobrze zrobiłam? Czy wszystko będzie w porządku względem US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli rzeczywistym zamiarem rodziców (i tak będą twierdzić w razie ewentualnej np. kontroli podatkowej) było obdarowanie tymi pieniędzmi Pani, a nie Pani i męża, to wszystko odbyło się zgodnie z prawem oraz jednocześnie w sposób pozwalający skorzystać ze zwolnienia w zakresie darowizn pieniężnych. Oczywiście pod warunkiem zgłoszenia nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy (druk SD-Z2) od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez formy aktu notarialnego z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.

Nie pyta Pani o to i nie jest to problem objęty zleceniem, lecz zauważyć tu można inny niż podatkowy problem prawny. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Tym samym na skutek darowizn Pani miała w majątku odrębnym i mąż posiadał w majątku odrębnym po 25 000 zł. Zgodnie z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, należą do majątku odrębnego małżonków. Jest to tzw. surogacja pośrednia. Innymi słowy przykładowo gdyby za te 25 000 mąż kupił sobie samochód, byłby to jego majątek odrębny. Zatem wydatkowanie po 30 000 na zakup nieruchomości, gdy środki te stanowiły Państwa majątek odrębny, winno zostać uwidocznione w akcie notarialnym jako nabycie w tej części z majątków odrębnych i w braku innych zapisów można wskazywać, że w tej proporcjonalnie części nieruchomość nabyto do majątków odrębnych a nie majątku wspólnego.

Podobnie wskazuje się w doktrynie, np.: „Wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonków na przedmioty należące do majątku wspólnego małżonków nie powodują nabycia w drodze surogacji odpowiadającego ich wielkości udziału w tych przedmiotach, należącego do majątku osobistego tego małżonka, z którego majątku osobistego wydatki te zostały poczynione” (komentarz do art. 33 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki i in., 2011).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »