Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dział spadku a podatek od czynności cywilnoprawnych

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-16

Czy zapłacę podatek od czynności cywilnoprawnych w wyniku sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności mieszkania ze spłatą drugiego spadkobiercy? Mieszkanie przechodzi na moją własność.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat (podatkowi podlegają również orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne).

Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności na podmiocie nabywającym rzeczy ponad udział w spadku lub we współwłasności; co do zasady podstawą opodatkowania jest tu wartość rynkowa rzeczy nabytej ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku.

Stawka podatku od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny wynosi:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%.

Należy więc złożyć deklarację w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »