Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność w Wielkiej Brytanii a rozliczanie zleceń z Polski

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-08-21

Mieszkam i pracuję jako self-employed w Wielkiej Brytanii (jednoosobowa działalność gospodarcza). Wykonuję zlecenia z wielu krajów, w tym z Polski. Mam problem z ich rozliczaniem. Chodzi o to, czy mogę otrzymywać płatności od polskich firm na mój prywatny polski rachunek bankowy? Czy urząd skarbowy może z tego powodu robić mi problemy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przepisów podatkowych, które – w sytuacji gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, rezydent angielski, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce, przyjmuje płatności poprzez krajowy (w uproszczeniu) rachunek bankowy – nakładałyby na niego z tego tytułu jakieś sankcje podatkowe. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Zgodnie z prawem dewizowym – obrotem dewizowym z zagranicą jest m.in. zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności. W świetle powyższego posiadanie przez polskiego rezydenta rachunku bankowego w angielskim banku, ale i przez angielskiego rezydenta w banku polskim, stanowią obrót dewizowy z zagranicą. Jednakże dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych (ustawa – Prawo dewizowe), a żadne z ograniczeń nie dotyczy opisanej sytuacji.

Zawarcie umowy o rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą powinno być co do zasady zgłoszone do US, z tym że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – „Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych”. Z podanych informacji wynika, że Pan jednak nie wykonuje działalności gospodarczej w Polsce, więc powyższa norma nie dotyczy Pana.

Z praktycznego punktu widzenia krajowy organ podatkowy może żądać wyjaśnień od Pana, jako właściciela rachunku bankowego, czego dotyczą wpłaty i jak zostały opodatkowane. Jeśli wykaże Pan tytuł wpłat i opodatkowanie ich w Anglii i Polska nie jest i nie powinna być miejscem opodatkowania dla tych wpłat, to w mojej ocenie organ podatkowy nie ma podstaw do obejmowania dodatkowym opodatkowaniem środków na rachunku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »