Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność w Wielkiej Brytanii a rozliczanie zleceń z Polski

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-08-21

Mieszkam i pracuję jako self-employed w Wielkiej Brytanii (jednoosobowa działalność gospodarcza). Wykonuję zlecenia z wielu krajów, w tym z Polski. Mam problem z ich rozliczaniem. Chodzi o to, czy mogę otrzymywać płatności od polskich firm na mój prywatny polski rachunek bankowy? Czy urząd skarbowy może z tego powodu robić mi problemy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma przepisów podatkowych, które – w sytuacji gdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną, rezydent angielski, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej w Polsce, przyjmuje płatności poprzez krajowy (w uproszczeniu) rachunek bankowy – nakładałyby na niego z tego tytułu jakieś sankcje podatkowe. Dodatkowo zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Zgodnie z prawem dewizowym – obrotem dewizowym z zagranicą jest m.in. zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności. W świetle powyższego posiadanie przez polskiego rezydenta rachunku bankowego w angielskim banku, ale i przez angielskiego rezydenta w banku polskim, stanowią obrót dewizowy z zagranicą. Jednakże dokonywanie obrotu dewizowego jest dozwolone, z zastrzeżeniem ograniczeń ustawowych (ustawa – Prawo dewizowe), a żadne z ograniczeń nie dotyczy opisanej sytuacji.

Zawarcie umowy o rachunek bankowy związany z prowadzoną działalnością gospodarczą powinno być co do zasady zgłoszone do US, z tym że zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – „Zgłoszenie identyfikacyjne podatników będących osobami fizycznymi wykonujących działalność gospodarczą zawiera dane, o których mowa w ust. 2, nazwę (firmę), adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności, numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych”. Z podanych informacji wynika, że Pan jednak nie wykonuje działalności gospodarczej w Polsce, więc powyższa norma nie dotyczy Pana.

Z praktycznego punktu widzenia krajowy organ podatkowy może żądać wyjaśnień od Pana, jako właściciela rachunku bankowego, czego dotyczą wpłaty i jak zostały opodatkowane. Jeśli wykaże Pan tytuł wpłat i opodatkowanie ich w Anglii i Polska nie jest i nie powinna być miejscem opodatkowania dla tych wpłat, to w mojej ocenie organ podatkowy nie ma podstaw do obejmowania dodatkowym opodatkowaniem środków na rachunku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wystawienie paragonu z opóźnieniem

Przyjęłam w zeszłym miesiącu zamówienie i otrzymałam zapłatę na konto za usługę, którą będą wykonywać dopiero w tym miesiącu. Nie...

Spłata kredytu hipotecznego ze sprzedaży domu obciążonego hipoteką

Chciałabym sprzedać dom obciążony kredytem hipotecznym. Sprzedałabym go za przykładowo 600 tys. i kupiłabym drugi za kwotę 500 tys. Pieniądze, które...

Nieodpłatne użyczenie samochodu żonie

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Wziąłem w leasing samochód osobowy i korzystam z odliczenia 50% VAT-u. Czy tym samochodem...

Umowa pożyczki zawarta poza granicami kraju a podatek

Od ponad 20 lat przebywam i pracuję za granicą. Niestety wiele lat pracowałam „na czarno”. W Polsce nie posiadam żadnych interesów...

Wpłata pieniędzy firmowych na prywatne konto

Moim zadaniem w pracy jest wpłata gotówki (utarg dzienny) na konto firmy. Problem w tym, że pracodawca życzy sobie, abym wpłacał pieniądze najpierw...

Wystąpienie dwóch wspólników ze spółki z o.o. a podatek PCC

Spółka z o.o. podjęła uchwałę o wystąpieniu 2 wspólników ze spółki i odkupiła od nich udziały. Czy spółka musi zapłacić podatek PCC?...

Wpłata pieniędzy na konto pewnej firmy i zwrot a rozliczenie z US

Jeśli dokonałam wpłaty 6000 zł na konto pewnej firmy i za miesiąc dokładnie pieniądze te zostały mi zwrócone na konto bankowe, to czy trzeba to...

Dotacja na klub sportowy a wliczenie w koszty firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym dokonać dotacji na klub sportowy. Czy można taką dotację wliczyć w koszty firmy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »