Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Działalność zwolniona z VAT a prowadzenie szkoleń

Autor: Marcin Sądej

Jestem psychologiem, mam 1-osobową działalność gospodarczą. Do tej pory wystawiałam faktury bez VAT-u. Nie jestem czynnym vatowcem. Od tego miesiąca prowadzę szkolenia, które powinny być opodatkowane VAT-em. Jeśli prowadzę zarówno konsultacje zwolnione z VAT-u, jak i szkolenia z VAT-em, czy muszę się zarejestrować na druku VAT-R, czy jestem z tego zwolniona? Czy od tego miesiąca powinnam zacząć już wysyłać pliki kontrolne? Czy dotyczy to każdego miesiąca, nawet jeśli w danym miesiącu prowadziłam konsultacje zwolnione z VAT-u?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność zwolniona z VAT a prowadzenie szkoleń

Zwolnienie z VAT-u

Jak rozumiem, jako psycholog korzysta Pani ze zwolnienia przedmiotowego z VAT-u określonego w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT.

W kontekście obowiązku rejestracji na potrzeby podatku VAT należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy VAT podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Czynności z VAT-em i zwolnione

W praktyce obrotu gospodarczego dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden podmiot dokonuje jednocześnie czynności zwolnionych przedmiotowo od podatku VAT oraz czynności opodatkowanych.

Fakt wykonywania czynności zwolnionych przedmiotowo w żaden sposób nie przekreśla obowiązków w zakresie rejestracji na potrzeby VAT-R. Analogiczne wygląda kwestia składania deklaracji VAT.

W konsekwencji już przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającego opodatkowaniu powinna Pani złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Już za miesiąc wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu powinna Pani przesłać deklaracje VAT w formie elektronicznej.

Deklaracje VAT

Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy każdego kolejnego miesiąca, nawet jeżeli w danym miesiącu wykonywała Pani jedynie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. W takim przypadku składa Pani zerowe deklaracje VAT – jednakże jako czynny podatnik VAT ma Pani obowiązek składania takich deklaracji.

Oczywiście możliwe jest aby w zakresie usług niepodlegających pod zwolnienie przedmiotowe skorzystała Pani ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy VAT. Wtedy cała działalność będzie korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Jak stanowi art. 113 ust. 1 i 9 ustawy VAT, zwalnia się od podatku VAT sprzedaż jeżeli jej wartość nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 200 000 zł. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w danym roku, to limit ten jest obliczany proporcjonalnie do długości roku podatkowego.

Ponadto, jak podaje art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT, do ww. limitu nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1. Zatem wartość usług psychologa zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy VAT nie wlicza się do limitu 200 000 zł. Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, może, ale nie musi składać VAT-R. Jest to powinność o charakterze fakultatywnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info