Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie domu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-08-14

Odziedziczyłem po wujku dom (testament). Jestem jednak współwłaścicielem (25%) mieszkania własnościowego. Chciałbym skorzystać z ulgi do 110 m2 (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Czy mogę to zrobić przy dziedziczeniu domu jako współwłaściciel innej nieruchomości? A może mogę przepisać swoją część mieszkania na tatę przed zakończeniem sprawy spadkowej?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ulga, o której Pan pisze (związana np. z dziedziczeniem domu), przysługuje osobom, które spełniają ustawowe warunki, w tym nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź, będąc nimi, przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

 

Współwłasność zatem wyłącza możliwość korzystania z ulgi w przypadku dziedziczenia domu. Wskazuje tak m.in. w wyroku z dnia 10 listopada 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 1029/98) Naczelny Sąd Administracyjny (do 31.12.2003) w Lublinie: „brak jest podstaw do przyjęcia, iż nabywczyni darowizny spełnia warunek z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, bowiem nie jest właścicielką lecz współwłaścicielką innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Prawo własności określonej rzeczy przysługuje najczęściej jednej osobie, jednak może ono należeć do kilku osób”.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ze zwolnienia można skorzystać, mimo bycia właścicielem (współwłaścicielem) jeśli przeniesie się własność (w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego) na rzecz:

 

  • zstępnych,
  • Skarbu Państwa lub
  • gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

 

Przeniesienie własności, np. dziedziczonego domu, na rzecz innej osoby, np. wstępnych (rodzice), nie daje prawa do korzystania z ulgi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »