Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-11-05 • Aktualizacja: 2022-01-09

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce? Jakie faktury muszę wystawiać, czy może to być 0%? Czy istnieje limit obrotów przy tego typu transakcjach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Warunek dla zastosowania karty podatkowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „jednym z warunków dla możliwości zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę poza terytorium Polski”. Należy podkreślić, iż powyższy przepis dotyczy jedynie czynności faktycznie wykonywanych, wchodzących w skład zasadniczej działalności gospodarczej, poza granicami kraju.

Dla możliwości zastosowania karty podatkowej nie ma zatem znaczenia okoliczność, iż odbiorcą usług jest niemiecki kontrahent. Istotny jest fakt wykonywania przez Pana usług na terytorium Polski. Przykładowo warunek dla zastosowania karty podatkowej zostałby naruszony w sytuacji osobistego dostarczenia towaru do odbiorcy. Wówczas część usługi zostałaby bowiem wykonana poza terenem Polski.

Świadczenie usług na rzecz zagranicznych przedsiębiorców

Kolejną kwestią wymagającą analizy są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W tym zakresie konsekwencje podatkowe są uzależnione od faktu czy sprzedaż usług następuje na rzecz przedsiębiorcy czy też konsumenta.

W przypadku transakcji z zagranicznymi przedsiębiorcami zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „miejscem świadczenia usług jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej”. Nabywca jest zatem zobligowany do samodzielnego rozliczenia podatku VAT (tzw. transakcja typu reverse charge). W takiej sytuacji nie wystawia Pan faktury ze stawką 0%, tylko „NP” (tzn. transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce). Wystawiona faktura nie zawiera podatku VAT. Jednocześnie niezbędne jest oznaczenie takiej faktury wyrazami „odwrotne obciążenie”.

Z kolei przy świadczeniu usług na rzecz zagranicznych konsumentów miejsce opodatkowania będzie znajdowało się na terytorium Polski (zgodnie z art. 28c ustawy o VAT). Tym samym wystawione faktury powinny zawierać polski podatek VAT.

Wymaga również podkreślenia, że powyższe rozważania dotyczą wyłącznie świadczenia usług. Jeżeli w istocie chodziłoby o dostawę towarów do innego kraju, to warunki rozliczenia będą całkowicie odmienne.

Sprzedaż towarów na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – stawka 0%, jeżeli spełnione zostaną warunki z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (podanie numerów VAT-UE oraz posiadanie odpowiednich dowodów potwierdzających odbiór towarów przez nabywcę).

Z kolei sprzedaż na rzecz konsumentów wiązałaby się z wystąpieniem tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Standardowo w przypadku rozliczenia podatku przy sprzedaży wysyłkowej miejscem opodatkowania pozostaje kraj, w którym towary znajdą się po wysyłce lub po dokonaniu transportu (oznacza to konieczność rejestracji dla celów VAT w tym kraju). Niemniej, jeżeli kwota sprzedaży nie przekracza określonego limitu – stosować należy zasadę odwrotną, czyli wymagane jest opodatkowanie sprzedaży w miejscu wysyłki (faktura będzie wtedy zawierała polski VAT). Dla sprzedaży wysyłkowej do Niemiec limit wynosi 100 000 euro.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »