Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-11-05

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce? Jakie faktury muszę wystawiać, czy może to być 0%? Czy istnieje limit obrotów przy tego typu transakcjach?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „jednym z warunków dla możliwości zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę poza terytorium Polski”. Należy podkreślić, iż powyższy przepis dotyczy jedynie czynności faktycznie wykonywanych, wchodzących w skład zasadniczej działalności gospodarczej, poza granicami kraju.

Dla możliwości zastosowania karty podatkowej nie ma zatem znaczenia okoliczność, iż odbiorcą usług jest niemiecki kontrahent. Istotny jest fakt wykonywania przez Pana usług na terytorium Polski. Przykładowo warunek dla zastosowania karty podatkowej zostałby naruszony w sytuacji osobistego dostarczenia towaru do odbiorcy. Wówczas część usługi zostałaby bowiem wykonana poza terenem Polski.

Kolejną kwestią wymagającą analizy są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W tym zakresie konsekwencje podatkowe są uzależnione od faktu czy sprzedaż usług następuje na rzecz przedsiębiorcy czy też konsumenta.

W przypadku transakcji z zagranicznymi przedsiębiorcami zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „miejscem świadczenia usług jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej”. Nabywca jest zatem zobligowany do samodzielnego rozliczenia podatku VAT (tzw. transakcja typu reverse charge). W takiej sytuacji nie wystawia Pan faktury ze stawką 0%, tylko „NP” (tzn. transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce). Wystawiona faktura nie zawiera podatku VAT. Jednocześnie niezbędne jest oznaczenie takiej faktury wyrazami „odwrotne obciążenie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z kolei przy świadczeniu usług na rzecz zagranicznych konsumentów miejsce opodatkowania będzie znajdowało się na terytorium Polski (zgodnie z art. 28c ustawy o VAT). Tym samym wystawione faktury powinny zawierać polski podatek VAT.

Wymaga również podkreślenia, że powyższe rozważania dotyczą wyłącznie świadczenia usług. Jeżeli w istocie chodziłoby o dostawę towarów do innego kraju, to warunki rozliczenia będą całkowicie odmienne.

Sprzedaż towarów na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – stawka 0%, jeżeli spełnione zostaną warunki z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (podanie numerów VAT-UE oraz posiadanie odpowiednich dowodów potwierdzających odbiór towarów przez nabywcę).

Z kolei sprzedaż na rzecz konsumentów wiązałaby się z wystąpieniem tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Standardowo w przypadku rozliczenia podatku przy sprzedaży wysyłkowej miejscem opodatkowania pozostaje kraj, w którym towary znajdą się po wysyłce lub po dokonaniu transportu (oznacza to konieczność rejestracji dla celów VAT w tym kraju). Niemniej, jeżeli kwota sprzedaży nie przekracza określonego limitu – stosować należy zasadę odwrotną, czyli wymagane jest opodatkowanie sprzedaży w miejscu wysyłki (faktura będzie wtedy zawierała polski VAT). Dla sprzedaży wysyłkowej do Niemiec limit wynosi 100 000 euro.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odzyskanie dokumentów księgowych z biura

Nasza firma korzystała w 2012 r. z usług biura rachunkowego. Pod koniec 2011 r. zrezygnowaliśmy z tego biura, przenosząc się do innego. Niestety...

Odliczenie zakupu okularów od podatku

Jestem osobą niepełnosprawną o stopniu umiarkowanym. W orzeczeniu mam wpisane „wskazane szkła korekcyjne i inne zgodnie z zaleceniami lekarzy...

Podatek od sprzedaży wartościowych przedmiotów - srebra

Jakiś czas temu otrzymałam od ojca kilka drogocennych sreber, które od lat były w naszej rodzinie. Ostatnio sprzedałam je. Czy powinnam zapłacić jakiś...

Zajęcie nieruchomości na poczet niezapłaconego podatku

Czy urząd skarbowy może zająć nieruchomość na poczet niezapłaconego podatku?

Wynajem prywatnej nieruchomości dla własnej spółki cywilnej

Wraz z żoną prowadzimy działalność w formie spółki cywilnej. Niedawno zakupiliśmy nieruchomość. Czy możemy (lub jedno z nas) wynająć ją...

Aport do spółki z o.o. a podatek dochodowy

Kilka lat temu wniosłem do spółki z o.o. nieruchomość gruntową, którą wyceniłem na 60 000 zł (wartość rynkowa). W zamian za aport objąłem udziały w...

Ustanowienie nieodpłatnego użytkowania a podatki

Moja żona posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu (należące do jej majątku osobistego) na którym zamierza ustanowić dla mnie nieodpłatne...

Najem jako działalność gospodarcza a podatki

Kupiłam dom nad morzem i chciałabym wynajmować go na lato. Czy jest możliwość zarejestrowania tego najmu jako działalność gospodarcza? Jaki podatek...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »