Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksport usług przy rozliczaniu się w formie karty podatkowej

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-11-05

Prowadzę małą firmę usługową, rozliczam się w formie karty podatkowej. Czy mogę dokonywać eksportu usług do Niemiec, ale wykonując je w Polsce? Jakie faktury muszę wystawiać, czy może to być 0%? Czy istnieje limit obrotów przy tego typu transakcjach?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „jednym z warunków dla możliwości zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej jest brak prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę poza terytorium Polski”. Należy podkreślić, iż powyższy przepis dotyczy jedynie czynności faktycznie wykonywanych, wchodzących w skład zasadniczej działalności gospodarczej, poza granicami kraju.

Dla możliwości zastosowania karty podatkowej nie ma zatem znaczenia okoliczność, iż odbiorcą usług jest niemiecki kontrahent. Istotny jest fakt wykonywania przez Pana usług na terytorium Polski. Przykładowo warunek dla zastosowania karty podatkowej zostałby naruszony w sytuacji osobistego dostarczenia towaru do odbiorcy. Wówczas część usługi zostałaby bowiem wykonana poza terenem Polski.

Kolejną kwestią wymagającą analizy są przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W tym zakresie konsekwencje podatkowe są uzależnione od faktu czy sprzedaż usług następuje na rzecz przedsiębiorcy czy też konsumenta.

W przypadku transakcji z zagranicznymi przedsiębiorcami zastosowanie znajdzie art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem „miejscem świadczenia usług jest miejsce w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej”. Nabywca jest zatem zobligowany do samodzielnego rozliczenia podatku VAT (tzw. transakcja typu reverse charge). W takiej sytuacji nie wystawia Pan faktury ze stawką 0%, tylko „NP” (tzn. transakcja nie podlega opodatkowaniu w Polsce). Wystawiona faktura nie zawiera podatku VAT. Jednocześnie niezbędne jest oznaczenie takiej faktury wyrazami „odwrotne obciążenie”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z kolei przy świadczeniu usług na rzecz zagranicznych konsumentów miejsce opodatkowania będzie znajdowało się na terytorium Polski (zgodnie z art. 28c ustawy o VAT). Tym samym wystawione faktury powinny zawierać polski podatek VAT.

Wymaga również podkreślenia, że powyższe rozważania dotyczą wyłącznie świadczenia usług. Jeżeli w istocie chodziłoby o dostawę towarów do innego kraju, to warunki rozliczenia będą całkowicie odmienne.

Sprzedaż towarów na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy wiąże się z koniecznością rozliczenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) – stawka 0%, jeżeli spełnione zostaną warunki z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT (podanie numerów VAT-UE oraz posiadanie odpowiednich dowodów potwierdzających odbiór towarów przez nabywcę).

Z kolei sprzedaż na rzecz konsumentów wiązałaby się z wystąpieniem tzw. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Standardowo w przypadku rozliczenia podatku przy sprzedaży wysyłkowej miejscem opodatkowania pozostaje kraj, w którym towary znajdą się po wysyłce lub po dokonaniu transportu (oznacza to konieczność rejestracji dla celów VAT w tym kraju). Niemniej, jeżeli kwota sprzedaży nie przekracza określonego limitu – stosować należy zasadę odwrotną, czyli wymagane jest opodatkowanie sprzedaży w miejscu wysyłki (faktura będzie wtedy zawierała polski VAT). Dla sprzedaży wysyłkowej do Niemiec limit wynosi 100 000 euro.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »