Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktura dla nabywcy z USA

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-08-26

Firma prosi o informację, czy prawidłowo zastosowała stawkę 0% i wystawiła fakturę dla nabywcy z USA?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Nie ma możliwości, by na podstawie faktury ocenić, czy stawka zastosowana została prawidłowo, odnosząc się do stanu prawnego dotyczącego 2013 roku, zauważyć trzeba kilka poniższych spraw.

Oczywiście opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. eksport towarów; przez eksport rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych) przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

W tak rozumianym eksporcie towarów stawka podatku wynosi, pod pewnymi warunkami, 0%. Mam na myśli tu fakt, że 0% stawkę stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że (co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) eksporter/podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokument taki w odniesieniu do eksportu, o którym mowa powyżej pod literą b, określać musi tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o podatku do towarów i usług dokumentem tym jest w szczególności:

„1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny”.

Reasumując, prawdą jest, że eksport opodatkowany jest stawką VAT 0%, niemniej jednak konieczne jest dla zastosowania tej stawki odpowiednie udokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »