Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktura dla nabywcy z USA

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-08-26

Firma prosi o informację, czy prawidłowo zastosowała stawkę 0% i wystawiła fakturę dla nabywcy z USA?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Nie ma możliwości, by na podstawie faktury ocenić, czy stawka zastosowana została prawidłowo, odnosząc się do stanu prawnego dotyczącego 2013 roku, zauważyć trzeba kilka poniższych spraw.

Oczywiście opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. eksport towarów; przez eksport rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych) przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

W tak rozumianym eksporcie towarów stawka podatku wynosi, pod pewnymi warunkami, 0%. Mam na myśli tu fakt, że 0% stawkę stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że (co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) eksporter/podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokument taki w odniesieniu do eksportu, o którym mowa powyżej pod literą b, określać musi tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o podatku do towarów i usług dokumentem tym jest w szczególności:

„1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny”.

Reasumując, prawdą jest, że eksport opodatkowany jest stawką VAT 0%, niemniej jednak konieczne jest dla zastosowania tej stawki odpowiednie udokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nieopodatkowana sprzedaż (VAT) dla właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Od jakiej daty (1 stycznia czy 2 sierpnia) należy liczyć limit nieopodatkowanej (VAT) sprzedaży towarów i usług dla właścicieli lokali we wspólnocie...

Umowa o dzieło a podatek VAT

Mąż jest na rencie wojskowej. Pracuje dla konkretnej firmy na podstawie umowy o dzieło (jest programistą). Czy musi płacić podatek VAT, mimo że nie ma...

Podatek VAT przy zakupie nieruchomości

Od 1 stycznia br. prowadzę działalność gospodarczą. W styczniu zakupiłem też nieruchomość pod tę działalność (restaurację). Lokal wymaga jednak...

Odliczenia podatkowe od nieruchomości prywatnej

Prowadzę działalność gospodarczą, jestem vatowcem. Z prywatnych pieniędzy wybudowałem z żoną willę, która ma być obiektem turystycznym...

Podatek VAT w przypadku świadczenia usług mediacji

Ukończyłem szkolenie z mediacji i zamierzam prowadzić mediację sądową oraz pozasądową. 1. Czy muszę zarejestrować firmę, czy mogę te zlecenia...

Zakup nieruchomości na firmę a podatek VAT

Chciałabym kupić nieruchomość na firmę. Wprowadzając zakup domu na środki trwałe, będę miała duży VAT do odliczenia. Czy mogę wtedy od razu wystąpić...

Prawo do odliczenia podatku VAT

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki samochodowej. Planujemy rozpocząć budowę warsztatu samochodowego na działce, którą...

Działka zakupiona na firmę a budowa prywatnego domu

W ramach działalności gospodarczej zakupiłem na fakturę VAT (23%) działkę. Obecnie chciałbym na niej wybudować dom prywatny dla siebie i rodziny. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »