Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Faktura dla nabywcy z USA

Autor: Aleksander Słysz

Firma prosi o informację, czy prawidłowo zastosowała stawkę 0% i wystawiła fakturę dla nabywcy z USA?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktura dla nabywcy z USA

Eksport towarów do USA

Nie ma możliwości, by na podstawie faktury ocenić, czy stawka zastosowana została prawidłowo, odnosząc się do stanu prawnego dotyczącego 2013 roku, zauważyć trzeba kilka poniższych spraw.

Oczywiście opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. eksport towarów; przez eksport rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej (jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych) przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Zobacz też: Podatek VAT USA

Wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej a stawka podatku VAT

W tak rozumianym eksporcie towarów stawka podatku wynosi, pod pewnymi warunkami, 0%. Mam na myśli tu fakt, że 0% stawkę stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że (co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy) eksporter/podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokument taki w odniesieniu do eksportu, o którym mowa powyżej pod literą b, określać musi tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy o podatku do towarów i usług dokumentem tym jest w szczególności:

„1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny”.

Reasumując, prawdą jest, że eksport opodatkowany jest stawką VAT 0%, niemniej jednak konieczne jest dla zastosowania tej stawki odpowiednie udokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info