Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktura z nazwą firmy i nazwiskiem, czy tylko nazwisko

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-05-25

Jestem biegłym sądowym. Na zlecenie sądu dokonałem wyceny nieruchomości i wystawiłem fakturę VAT z nazwą swojej firmy oraz imieniem i nazwiskiem. Sąd domaga się wystawienia faktury tylko z imieniem i nazwiskiem, bez nazwy firmy. Co należy wpisać na fakturze: nazwę firmy z nazwiskiem biegłego, czy tylko nazwisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezależnie od tego, czy faktura będzie zawierać obok imienia i nazwiska dane firmy to i tak rozliczona zostanie w podatku od towarów i usług dokładnie tak samo.

By odnaleźć źródło inspiracji przedstawionego żądania wydaje się, iż trzeba sięgnąć do przepisów regulujących materię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego działalność biegłego (na „zlecenie” sądu) to co do zasady działalność wykonywana osobiście, zatem w niektórych tylko przypadkach przychód nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście a jego źródłem jest działalność gospodarcza. Gdy przychód jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście (wtedy sąd jest płatnikiem w podatku dochodowym, a przychód nie znajduje się w źródle działalność gospodarcza) to w podatku VAT i tak mamy do czynienia z przychodem z działalności gospodarczej. Jest tak, bowiem czym innym jest działalność gospodarcza w podatku dochodowym od osób fizycznych, a czym innym w podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez biegłych nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie są na ogół spełnione warunki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym stanowią w VAT działalność gospodarczą. Tym samym niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego podatnik podatku VAT jakim jest biegły jest obowiązany wystawić fakturę, nawet jeśli nie powoduje ona powstania przychodu w podatku dochodowym z działalności gospodarczej, jest ona jednak dokumentacją obrotu z działalności gospodarczej w VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT faktura powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Gdy podatnikiem jest osoba fizyczna, jak to na ogół bywa w przypadku biegłych, wpisanie jedynie imienia i nazwiska jest wystarczające, ale dopisanie nazwy firmy w niczym nie przeszkadza. Niekiedy w praktyce dane jednostki nie chcą na fakturze nazwy firmy w przypadku gdy w podatku dochodowym mamy do czynienia z przychodem z działalności wykonywanej osobiście, nie wynika to jednak z przepisów ustawy o VAT, a służy lepszemu uwidocznieniu źródła przychodu dla podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »