Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fiskus rozliczy cię z kieszonkowego

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-01-20

Jestem studentką. Co miesiąc otrzymuję od rodziców 1000 złotych kieszonkowego (na utrzymanie). Czy te pieniądze podlegają podatkowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praktyka organów podatkowych jest taka, że takie świadczenie traktują jako darowiznę, a ta podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku – tak organy postrzegają na ogół takie świadczenia, jak Pani opisuje.

Darowizna między rodzicami a dzieckiem do kwoty 9637 zł nie podlega opodatkowaniu (chodzi tu o sumę z 5 lat), powyżej tej kwoty darowizna podlega opodatkowaniu, ale może być zwolniona od podatku. Tak będzie, jeśli każdy tysiąc złotych wpływać będzie np. na Pani konto i w okresie 6 miesięcy od ich otrzymania złoży Pani zgłoszenie SD-Z2 do urzędu skarbowego. Wynika to z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego tu w dniu otrzymania pieniędzy i w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł, udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Jeśli ze zwolnienia się nie skorzysta podatek wyniesie 3%, 5% lub 7% w zależności od kwoty, a dokładniej od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku zgodnie ze skalą z art. 15 ust. 1 podatku od spadków i darowizn.

Z prawnego punktu widzenia jednak sytuacja jest bardziej skomplikowana, bowiem rodzice mają obowiązek dostarczania środków utrzymania dzieciom, co wynika z art. 128 i art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Świadczenie takie jest zatem dla rodzica przymusowe i trudno uznać je za darowiznę, niemniej jednak organy podatkowe w przypadku pełnoletnich dzieci widzą sprawę na ogół zupełnie inaczej, właśnie jako darowiznę – co przedstawiłem powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »