Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie zgłosić dochody z najmu mieszkania?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-01-30

Pracuję na etacie w Wielkiej Brytanii, mieszkam tu i płacę podatki. W Polsce nie płacę żadnego podatku. Mam zameldowanie na stałe w Polsce. Zamierzam wynajmować w Polsce mieszkanie jako najem prywatny. Gdzie muszę zgłosić dochody z najmu mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie ustalenia rezydencji podatkowej na gruncie prawa polskiego reguluje ustawa PIT. Zgodnie z art. 3 tej ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W opisie sprawy wskazała Pani, że na stałe mieszka i pracuje w Anglii i tam też odprowadza podatki. W świetle tych okoliczności należy stwierdzić, że jest Pani rezydentem podatkowym w Anglii, ponieważ żaden z powyższych warunków nie został spełniony. W rezultacie wszelkie dochody z pracy rozlicza Pani wyłącznie w Anglii i nie wykazuje ich Pani przed polskim urzędem skarbowym.

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia uzyskiwania dochodów z wynajmu nieruchomości położonej w Polsce.

W tym celu należy sięgnąć do treści art. 6 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z tym przepisem dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

W rezultacie dochód osiągnięty z wynajmu mieszkania położonego w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce. Powoduje to, że w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28 wykazuje Pani wyłącznie dochód z najmu mieszkania położonego w Polsce. Nie wykazuje Pani przed polskim US dochodów uzyskanych z pracy w Anglii, ponieważ rozlicza je Pani wyłącznie w Anglii (jako tamtejszy rezydent podatkowy).

W Wielkiej Brytanii ewentualny podatek będzie podlegał zaś odliczeniu od podatku brytyjskiego. Ale ta kwestia uregulowana jest już w przepisach brytyjskich.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »