Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Import usług

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-09-13 • Aktualizacja: 2022-01-09

Firma polska (ma VAT-UE) poszukuje firm, które będą dla niej świadczyły usługi pośrednictwa sprzedaży (agencyjne): firma zrejestrowana na Litwie na terenie Litwy oraz firma zarejestrowana na Ukrainie na terenie Ukrainy. Czy wypłacana przez spółkę prowizja (wynagrodzenie) za te usługi będzie stanowić dla niej import usług, opodatkowany stawką 22%? Czy też może zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT – 0%? Firma z Ukrainy, która poszukuje dla nas agenta na Ukrainie, twierdzi, że musi wystawić nam za to fakturę z VAT-em ukraińskim 20%, a nie 0% i tak samo będzie postępować agent ukraiński – czy ma rację? Czy na Ukrainie nie istnieje eksport usług i stawka 0% na nie? Czy w związku z tym będziemy musieli te usługi opodatkować jeszcze raz w Polsce ze stawką 22%, a może 0%?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Import usług

Import usług

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatnikami są między innymi osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

 

Aby dane świadczenie można było uznać za import usług, miejsce ich świadczenia, ustalone na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, musi być na terytorium kraju (w Polsce).

 

Miejsce świadczenia usług dla potrzeb podatku VAT określa z kolei art. 28b ustawy, zgodnie z którym „miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest [z pewnymi zastrzeżeniami] miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”.

 

Z uwagi na to, że usługi agencyjne nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym tzw. przypadków szczególnych (co do których ustalono inne miejsce ich świadczenia) zastosowanie będzie miała tu zasada ogólna; niezależnie więc od tego, czy usługi są świadczone na rzecz polskiej spółki przez podmiot z kraju UE (Litwa), czy też z tzw. kraju trzeciego (Ukraina) – należy więc potraktować takie transakcje jako import usług, wystawiać faktury wewnętrzne według stawki krajowej (co do zasady podstawowej stawki 23%).

Import usług wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej

W przypadku Ukrainy istnieje jednak – po spełnieniu warunku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków stosowania stawki obniżonej – możliwość zastosowania do importu usług opisanych przez Pana, wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej, związanych bezpośrednio z eksportem towarów, stawki podatku w wysokości 0%. Takiej możliwości nie będzie jednak raczej w odniesieniu do usług firmy poszukującej agenta (trudno tu bowiem mówić o bezpośrednim związku z eksportem towarów).

 

Ponieważ w ramach Unii Europejskiej podatek od towarów i usług podlega harmonizacji – w przypadku Litwy, mimo zastosowania stawki podstawowej 23% podwójne opodatkowanie nie wystąpi (transakcje które stanowią w Polsce import usług nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Litwy). Odmiennie ma się kwestia importu usług z krajów trzecich, nieobjętych harmonizacją. Przy tego typu transakcjach może się zdarzyć, że będą one opodatkowane podwójnie.

Prawidłowość zastosowania stawki 20% na Ukrainie

Jeżeli chodzi o prawidłowość zastosowania stawki 20% na Ukrainie – najprawdopodobniej więc podmiot świadczący na Pana rzecz usługi słusznie twierdzi, że taka usługa podlega opodatkowaniu według tej stawki. Nie oznacza to, że na Ukrainie nie istnieje eksport usług oraz stawka 0%. W odniesieniu do pewnych usług (m.in. transportu międzynarodowego, świadczenia usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów) – taką stawkę się stosuje. Tym niemniej w odniesieniu do większości usług (nawet tych świadczonych transgranicznie) obowiązuje stawka podstawowa 20%.

 

Reasumując, opisane przez Pana transakcje będą stanowiły import usług, opodatkowanych w Polsce według stawki 23 lub 0%. Przy usługach nabywanych od podmiotów ukraińskich może się jednak zdarzyć, że będą one opodatkowane VAT w obu krajach – w tym przypadku podwójne obciążenie będzie występowało przy usługach nabywanych od podmiotu poszukującego dla Państwa agenta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »