Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczyć wspólny kredyt na mieszkanie z byłym partnerem?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-07

Razem z partnerem wzięłam kredyt na mieszkanie, oboje jesteśmy współwłaścicielami 50/50. Chcę się z nim rozstać, natomiast on chce zostać w mieszkaniu. Żadna ze stron póki co nie robi problemów. Jak rozliczyć należną przez niego spłatę dla mnie – czy jest to suma rat na kredyt przez 2 lata (ok. 40 tys. zł) podzielona przez dwa, czyli powinien oddać mi połowę, którą ja zapłaciłam? Oprócz tego jest moja część wkładu własnego na kredyt, a także wydatki poniesione na urządzenie mieszkania – czy tu z kolei stosuje się jakąś zasadę amortyzacji, tj. sprzęt używany przez rok nie jest już wart tyle co nowy? Jakie opłaty czekają mnie, jeśli chcę całkowicie rozliczyć się z partnerem? Opłata notarialna za przepisanie mieszkania na niego? Czy będą jakieś podatki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku związków partnerskich (konkubinat) nie powstaje wspólność majątkowa tak jak w przypadku małżeństwa. Każdy z konkubentów bogaci się na własny rachunek. Zarobki każdego z nich nie tworzą zatem majątku wspólnego, bo takowy nie istnieje.

W rezultacie w momencie rozstania partnerów do podziału ich majątku nie stosuje się przepisów o rozwiązaniu wspólności małżeńskiej lecz przepisy dotyczące zniesienia współwłasności.

W tym miejscu należy wskazać, że czynność zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem PCC w zakresie otrzymanych spłat. Obowiązek podatkowy zgodnie z ustawą ciąży przy umowie o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział we współwłasności. Umowne zniesienie współwłasności podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyłącznie w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie o zniesienie współwłasności wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku, przy dopłatach zaś kwota dopłat. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności.

Przekładając powyższe przepisy na Pani sytuację, przedstawmy wszystko na przykładzie. Załóżmy, że aktualna wartość mieszkania wynosi 200 000 zł. To znaczy, że na każdego z Państwa przypada wartość po 100 000 zł. Powiedzmy, że na mieszkanie poniosła Pani dodatkowe wydatki w kwocie 20 000 zł (koszty remontu, spłaty kredytu, wydatki na wyposażenie). Partner chce przejąć Pani połowę mieszkania zaś Pani chce uzyskać zwrot wydatków które poniosła na mieszkanie. W konsekwencji partner będzie zobowiązany zwrócić Pani kwotę 120 000 zł.

Podatek płatny jest od wartości spłaty otrzymanej ponad przysługujący udział. W rezultacie partner będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC od wartości 20 000 zł (120 000 zł spłaty minus 100 000 zł posiadanego udziału w nieruchomości). Czynności zniesienia współwłasności nieruchomości dokonuje się u notariusza i to notariusz pobierze od partnera podatek PCC według stawki 2%. Notariusz pobierze również opłatę za sporządzenie aktu zniesienia współwłasności – kto powinien tą opłatę zapłacić, zależy od Państwa, choć przyjmuje się, że ponosi ją nabywca nieruchomości, czyli partner.

Odnośnie wyceny to w podatku PCC nie uwzględnia się żadnych amortyzacji przedmiotów, lecz jedynie aktualną wartość rynkową. Wartość rynkową określają Państwo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kupno używanych wyrobów jubilerskich a zgłoszenie do opodatkowania

Czy kupując dla siebie używane wyroby jubilerskie muszę ten fakt zgłosić do opodatkowania? Kupując w serwisie internetowym dostaję za zakup fakturę VAT...

 

Wykup auta z leasingu na spółkę cywilną

Kończę teraz leasing operacyjny i wykupuję auto na spółkę cywilną. Jakie konsekwencje podatkowe generuje to dla spółki?

 

Dotacja na klub sportowy a wliczenie w koszty firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Chciałbym dokonać dotacji na klub sportowy. Czy można taką dotację wliczyć w koszty firmy?

 

Przekazanie żonie zamortyzowanego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą, posiadam zamortyzowany samochód, który chcę darowizną przekazać żonie. Samochód był nabyty po zawarciu małżeństwa....

 

Wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy a podatek

Czy wypłata udziałowcom spółki z o.o. dywidendy z kapitału zapasowego może powodować powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób...

 

Podatek od środków transportowych a zmiana siedziby firmy

Mam pytania odnośnie rejestracji pojazdów i miejsca opłaty podatku od środków transportu. Prowadzę spółkę jawną zajmującą się transportem. Jest...

 

Kupno od mamy nieruchomości z ustanowieniem dożywocia a podatek

Trzy lata temu moja mama została obdarowana przez swoją mamę nieruchomością (stary dom i ogród). Chciałabym na tej nieruchomości się pobudować, ale...

 

Umowa dzieło krawca a rozliczenie z US

Jestem krawcem. Wieczorami (po godzinach) zdarza mi mi się uczyć coś dla znajomych. Czy zawarcie umowy o dzieło z każdym, komu coś szyję, byłoby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »