Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-02

Chciałbym się dowiedzieć, jak uniknąć płacenia podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Od 2016 r. jestem właścicielem 1/3 nieruchomości odziedziczonej po matce. Posiadam mieszkanie własnościowe, tak więc za dochód ze sprzedaży nieruchomości nie mogę kupić mieszkania na cele własne, aby być zwolnionym z 19-procentowego podatku. Czy dokonanie darowizny posiadanego przeze mnie mieszkania na rzecz syna przed sprzedażą nieruchomości pozwoli mi na skorzystanie ze zwolnienia z podatku, jeżeli za dochód ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości kupię dla siebie mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie, o którym Pan wspomina, zostało opisane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem – zwalnia się od podatku odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własny cel mieszkaniowy. W dalszej kolejności wskazać należy, że art. 21 ust. 25 ustawy PIT za własne cele mieszkaniowe uznaje wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

Trzeba zatem zauważyć, że ustawa podaje przykłady własnych celów mieszkaniowych, ale nie definiuje tego pojęcia. Istotą tego zwolnienia jest zwolnienie przychodu, który wydatkowany zostanie na własne cele mieszkaniowe. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej lub praw jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy. Przy czym własne cele mieszkaniowe w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości lub prawa to w nich podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 11.09.2014r., nr IPPB2/415-492/14-7/MK1:

„Powtórzyć bowiem wypada, że poprzedzenie wyrażenia »cele mieszkaniowe« przymiotnikiem »własne« świadczy o tym, że ustawodawca, przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie »własnych« potrzeb mieszkaniowych. Wyraz »mieszkaniowe« w wyrażeniu »własne cele mieszkaniowe« należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem, aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytej nieruchomości / lokalu mieszkalnym. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.”

Dodatkowo wskazać należy, że żaden przepis nie ogranicza prawa danej osoby do dokonywania darowizny w dowolnym momencie. Możliwość dysponowania swoją własnością jest szeroko chronionym prawem obywateli.

W rezultacie nie ma przeciwwskazań, aby dokonał Pan darowizny mieszkania przed sprzedażą kolejnego mieszkania. Co więcej, jeżeli pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczy Pan na własne cele mieszkaniowe, tzn. kupi Pan nieruchomość, w której będzie faktycznie mieszkać, to może Pani skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »