Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak opłacać ryczałt za wynajem mieszkania?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-29

Jak rozliczyć podatek od najmu? Mieszkanie jest moje. Lokator wpłaca mi jednym przelewem 1000 zł. Kwota ta jest sumą czynszu administracyjnego (800 zł), który opłacam do spółdzielni. i 200 zł na rękę dla mnie. Czy podatek ryczałtem co miesiąc mam opłacać od 1000 zł czy od 200 zł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady opodatkowanie zryczałtowane ma to do siebie, że nie potrąca się kosztów uzyskania przychodów. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zatem opodatkowuje się przychód z najmu bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych stawką 8,5%.

W opisanym przypadku można zastanowić się zatem, czy przychodem nie może być jedynie 200 zł zamiast 1000 zł. Przeważa w doktrynie stanowisko, iż opłaty eksploatacyjne które na podstawie umowy najmu wyraźnie obciążają najemcę, nie stanowią przychodu oddającego w najem podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stanowisko to opiera się a brzmieniu art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przepisach kodeksu cywilnego dotyczących najmu. Podobnie czytamy także w piśmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/415-642/14/AK), gdzie organ zauważa: „w zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu Wnioskodawca pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a administratorem budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę za oddanie przedmiotu najmu w używanie”.

Zatem by nie stanowiło 800 zł Pani przychodu, w umowie najmu wskazać należy wyraźnie, że do ponoszenia tej opłaty czynszowej do spółdzielni zobowiązany jest najemca, może on Pani przekazać te środki a Pani je wpłaca. Na ogół w umowie dodaje się zapis: „Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych przedmiotu najmu, w szczególności:

  • X,
  • Y itd. ”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wydatki na własne cele mieszkaniowe poniesione za granicą

Jak mogę uniknąć podatku 19% od odziedziczonej nieruchomości przy jej sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia spadku? Dodam, że ewentualne inwestycje we...

Ulga prorodzinna dla emerytów

Jesteśmy z mężem emerytami. Nasz dochód za ubiegły rok wyniósł ok. 42 tys. zł. Mamy syna, 21 lat, studenta drugiego roku uczelni wojskowej –...

Sprzedaż mieszkania i zakup innego oraz partycypacji w TBS

Niedawno sprzedałam mieszkanie własnościowe za 250 tys. zł. Pozostały za nie kredyt wynosi 120 tys. zł. Mieszkanie to kupiłam 3 lata temu za 280 tys. zł....

Wykazanie z opóźnieniem dochodu za wykonanie dzieła

Pewna osoba otrzymała ode mnie pieniądze bez żadnej umowy za wykonanie dla mnie pewnego dzieła. Było to w listopadzie 2015 r.* W jaki sposób ta...

Dochód z najmu tylko dla jednego współwłaściciela

Mamy pytanie odnośnie najmu. Synowie po śmierci ojca odziedziczyli budynek, z którego po remoncie uzyskano 4 mieszkania. Nie dokonali podziału,...

Wydatki na budowę przed sprzedażą mieszkania ze spadku

Czy wydatki poniesione na budowę domu mieszkalnego przed sprzedażą odziedziczonego mieszkania można rozliczyć w PiT-39, czyli po sprzedaży mieszkania?

Powołanie prokurenta w spółce z o.o. a koszty uzyskania przychodu

W spółce z o.o. ma zostać powołany prokurent. Nie miałby być zatrudniony na umowę o pracę, ale za pełnienie funkcji zarząd określiłby dla...

Wykorzystanie sumy ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu

Chcę zbyć nieruchomość, którą nabyłam jako spadek 2 lata temu. Wiem, że obowiązuje mnie podatek. Od 7 lat spłacam kredyt za własne mieszkanie. Czy mogę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »