Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak opłacać ryczałt za wynajem mieszkania?

Autor: Aleksander Słysz

Jak rozliczyć podatek od najmu? Mieszkanie jest moje. Lokator wpłaca mi jednym przelewem 1000 zł. Kwota ta jest sumą czynszu administracyjnego (800 zł), który opłacam do spółdzielni. i 200 zł na rękę dla mnie. Czy podatek ryczałtem co miesiąc mam opłacać od 1000 zł czy od 200 zł?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady opodatkowanie zryczałtowane ma to do siebie, że nie potrąca się kosztów uzyskania przychodów. W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych opodatkowaniu podlegają m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Zatem opodatkowuje się przychód z najmu bez odliczania kosztów uzyskania przychodu i odpisów amortyzacyjnych stawką 8,5%.

W opisanym przypadku można zastanowić się zatem, czy przychodem nie może być jedynie 200 zł zamiast 1000 zł. Przeważa w doktrynie stanowisko, iż opłaty eksploatacyjne które na podstawie umowy najmu wyraźnie obciążają najemcę, nie stanowią przychodu oddającego w najem podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Stanowisko to opiera się a brzmieniu art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przepisach kodeksu cywilnego dotyczących najmu. Podobnie czytamy także w piśmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Izba Skarbowa w Bydgoszczy, sygn. ITPB1/415-642/14/AK), gdzie organ zauważa: „w zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotu najmu Wnioskodawca pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcą a administratorem budynku. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przysporzenia majątkowego, a tym samym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu podlega jedynie ustalona w umowie najmu kwota czynszu, jako wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę za oddanie przedmiotu najmu w używanie”.

Zatem by nie stanowiło 800 zł Pani przychodu, w umowie najmu wskazać należy wyraźnie, że do ponoszenia tej opłaty czynszowej do spółdzielni zobowiązany jest najemca, może on Pani przekazać te środki a Pani je wpłaca. Na ogół w umowie dodaje się zapis: „Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych przedmiotu najmu, w szczególności:

  • X,
  • Y itd. ”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info