Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pogodzić zakupy mieszkań?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-10-26

Jesteśmy z żoną na emeryturze, mamy dwie dorosłe córki. Chcemy kupić nowe mieszkanie na rynku pierwotnym, które za jakieś 16 lat dostanie wnuczka – i tymczasowo w nim zamieszkać. Czy musimy kupić je na siebie i przekazać w darowiźnie córce, czy możemy za nasze pieniądze kupić je od razu na nią? Co jest tańsze i korzystniejsze? Ponadto chcemy wykupić nasz lokal komunalny (z myślą o drugiej córce). Czy to możliwe? Jak pogodzić te zakupy mieszkań?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najtańsze i optymalne podatkowo jest darowanie córce pieniędzy i kupienie przez nią, na jej własność, mieszkania. Tu wada jest taka, że po darowaniu pieniędzy nie ma Pani wpływu na to, czy córka rzeczywiście mieszkanie nabędzie, a jeśli je nabędzie, musi Pani od niej uzyskać jakiś tytuł do zamieszkiwania tam, np. prawo nieodpłatnego użytkowania czy służebności mieszkania. Warunek nieposiadania na własność nieruchomości będzie dla bonifikaty zachowany, ale użytkowanie nieodpłatne i tak jest tytułem prawnym do użytkowania nieruchomości, pod kątem bonifikaty zatem należy dokładnie sprawdzić reguły jakie ustaliła gmina. Opcja ta tez jest o tyle korzystna, o ile potrzebny jest tylko jeden akt notarialny – ten związany z nabyciem mieszkania przez córkę, co znacznie ogranicza koszty.

Zarówno darowizna pieniędzy córce, jak i nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Państwa mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Zatem tak córka po otrzymaniu darowizny, jak i Państwo po ustanowieniu przez córkę np. nieodpłatnego użytkowania, musicie złożyć druk SD-Z2 (jest na to 6 miesięcy), a dodatkowo darowizna pieniędzy musi zostać udokumentowana dowodem przekazania na rachunek płatniczy córki, na rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »