Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczyć wynajem mieszkania bez dochodu?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-09

Jak rozliczyć wynajem mieszkania bez dochodu? Wynajmujący to osoba prywatna, najemca również. Zgodnie z umową najmu najemca będzie zobowiązany tylko pokrywać koszty utrzymania mieszkania (czynsz, prąd, woda). Odpowiednią kwotę będzie przekazywał wynajmującemu, który opłaci rachunki. Jak rozliczyć taki wynajem (ale nie ryczałtem), skoro wynajmujący nie będzie uzyskiwał dochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szczegóły umowy będą decydować o Pani przychodzie z tytułu oddania mieszkania w najem, zakładając jednak, że czynsz najmu będzie równał się kosztom utrzymania przez właściciela oddawanego w najem mieszkania, rzeczywiście nie powstanie z tego tytułu dochód do opodatkowania. Koszty zrównają się z przychodem, a nawet go przewyższą (co zaowocuje stratą), jeśli uwzględnimy odpisy amortyzacyjne.

Jest to możliwe, gdyż amortyzacji podlegają, co do zasady, m.in. oddane do używania na podstawie umowy najmu i stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

    – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Jak to rozliczyć? W źródle przychodów, o jakim stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który za samodzielne źródło przychodu uznaje najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Dochodem potencjalnie jest tu nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jak już wspomniałem, gdy koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dochód (jeśli powstanie) należy opodatkować wedle zasad ogólnych. Rozliczenia rocznego dokonuje się w PIT-36, nawet gdy występuje strata lub przychody równoważą koszty. W przypadku wystąpienia dochodu już w trakcie roku podatkowego należy wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W trakcie roku nie wypełnia się tu deklaracji.

W Pani sprawie problematyczna jest jednak inna kwestia, która opierać się będzie o szczegóły umowy, zasadą bowiem jest, że zwrot kosztów (czynsz, media), jeśli do ich ponoszenia na podstawie umowy obowiązany jest biorący w najem (najemca), nie jest dla wynajmującego przychodem. Idąc tym tropem, w braku innych postanowień w umowie nie byłoby ustalonego czynszu. Bez czynszu umowa ta nie byłaby umową najmu, albowiem czynsz jest jednym z warunków koniecznych umowy najmu. Ma to dalsze konsekwencje, bowiem uważam, że po stronie najemcy powstałoby przysporzenie do opodatkowania o podstawie opodatkowania w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »