Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczyć wynajem mieszkania?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-09-09

Jak rozliczyć wynajem mieszkania? Wynajmujący to osoba prywatna, najemca również. Zgodnie z umową najmu najemca będzie zobowiązany tylko pokrywać koszty utrzymania mieszkania (czynsz, prąd, woda). Odpowiednią kwotę będzie przekazywał wynajmującemu, który opłaci rachunki. Jak rozliczyć taki wynajem (ale nie ryczałtem), skoro wynajmujący nie będzie uzyskiwał dochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szczegóły umowy będą decydować o Pani przychodzie z tytułu oddania mieszkania w najem, zakładając jednak, że czynsz najmu będzie równał się kosztom utrzymania przez właściciela oddawanego w najem mieszkania, rzeczywiście nie powstanie z tego tytułu dochód do opodatkowania. Koszty zrównają się z przychodem, a nawet go przewyższą (co zaowocuje stratą), jeśli uwzględnimy odpisy amortyzacyjne.

Jest to możliwe, gdyż amortyzacji podlegają, co do zasady, m.in. oddane do używania na podstawie umowy najmu i stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
  3. inne przedmioty

    – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Jak to rozliczyć? W źródle przychodów, o jakim stanowi art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który za samodzielne źródło przychodu uznaje najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawę, poddzierżawę działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Dochodem potencjalnie jest tu nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jak już wspomniałem, gdy koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Dochód (jeśli powstanie) należy opodatkować wedle zasad ogólnych. Rozliczenia rocznego dokonuje się w PIT-36, nawet gdy występuje strata lub przychody równoważą koszty. W przypadku wystąpienia dochodu już w trakcie roku podatkowego należy wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zaliczki miesięczne wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W trakcie roku nie wypełnia się tu deklaracji.

W Pani sprawie problematyczna jest jednak inna kwestia, która opierać się będzie o szczegóły umowy, zasadą bowiem jest, że zwrot kosztów (czynsz, media), jeśli do ich ponoszenia na podstawie umowy obowiązany jest biorący w najem (najemca), nie jest dla wynajmującego przychodem. Idąc tym tropem, w braku innych postanowień w umowie nie byłoby ustalonego czynszu. Bez czynszu umowa ta nie byłaby umową najmu, albowiem czynsz jest jednym z warunków koniecznych umowy najmu. Ma to dalsze konsekwencje, bowiem uważam, że po stronie najemcy powstałoby przysporzenie do opodatkowania o podstawie opodatkowania w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Opodatkowanie przychodów pracowników z Indii

Mamy pracowników z Indii zatrudnionych zarówno na umowy o pracę, jak i kontrakty menedżerskie. Mają pozwolenie na pracę oraz wizę na 2 lata. Jak należy...

Podatek od świadczenia uzyskanego w ramach programu dobrowolnych odejść

W załączniku podaję przewidywaną kwotę brutto świadczenia, które mogę uzyskać w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy. Mogę rozłożyć...

Sprzedaż zadłużonego mieszkania a należny podatek

Mama nie płaciła czynszu i straciła swoje mieszkanie spółdzielcze lokatorskie z lat 80. Spółdzielnia sprzedała lokal i wypłaciła mojej...

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości

Moje pytanie dotyczy podatku ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości. Wiem, że będę musiał ją sprzedać przed upływem 5 lat i wtedy zapłacę...

Sprzedaż na Allegro bez płacenia podatku

Mieszkam z mamą, która nie ma stałej pracy, więc nasza sytuacja finansowa jest niezbyt dobra. Ja jestem studentką. Chciałam trochę zarobić, więc 1,5...

Jak wyliczyć dochód z ryczałtu?

Proszę o pomoc w wyliczeniu dochodu z ryczałtu za rok 2012. W załączeniu PIT-28 z przychodem i składkami. Zryczałtowany podatek...

Prawo do opodatkowania najmu ryczałtem

Żona i ja użyczyliśmy córce nieruchomość. Córka wynajęła tę nieruchomość pod działalność usługowo-handlową. Córka wybrała opodatkowanie...

Sprzedaż mieszkania z hipoteką przed upływem 5 lat od zakupu

Kupiliśmy mieszkanie – częściowo ze środków własnych, częściowo na kredyt hipoteczny pod zastaw tego mieszkania. Chcielibyśmy teraz je sprzedać, ale...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »