Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-10-05

Jestem matką samotnie wychowującą dwoje dzieci, poza tym jestem prawnym opiekunem ubezwłasnowolnionej siostry. Siostra otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz rentę po ojcu. Ja otrzymuję wynagrodzenie ze stosunku pracy. Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej na siostrę, jeżeli tak, to w jaki sposób uwidocznić to w rozliczeniu rocznym- PIT -37? Czy rentę siostry doliczam do swojego dochodu, czy ją rozlicza ZUS-em?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Za osoby ubezwłasnowolnione rozliczenia dokonuje ustanowiony przez sąd opiekun i on podpisuje zeznanie podatkowe osoby ubezwłasnowolnionej dołączając do składanego zeznania odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna.

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało. Rozliczenie to stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących dzieci [m.in. bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną] w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

W piśmie z dnia 11 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/415-272/10/BK) określiła: „reasumując, w świetle powołanych wyżej przepisów bycie opiekunem prawnym niepełnosprawnej siostry i wspólne z Nią zamieszkiwanie nie stanowi, nawet dla osoby wymienionej w art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, samoistnej przesłanki do odliczenia od podatku kwoty określonej w art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jednakże w interpretacji z dnia 29 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-110/10/ASz), mimo że uznaje względem art. 27f ust. 6, że „nie można uznać, że powołany powyżej przepis ma również zastosowanie w przypadku opiekuna prawnego pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, pobierającej rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny”, to jednocześnie stwierdza w niemal identycznej jak Pani sytuacji określa, że „w świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem stwierdzić, że tylko w sytuacji utrzymywania przez wnioskodawczynię ubezwłasnowolnionego brata w związku z ciążącym na niej obowiązkiem alimentacyjnym, przysługiwałaby jej możliwość skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dzieci”.

Reasumując, prawo do ulgi przysługuje wtedy, jeśli utrzymuje Pani pełnoletnią siostrę, która zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywała zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i ma to miejsce w związku z wykonywaniem przez Panią ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego (czego nie potrafię rozstrzygnąć w oparciu o otrzymane przez Panią informacje).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »