Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak wykazać US, że dłużnik przelał odsetki a nie należność główną od zaległego wynagrodzenia?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-12-03

Jako wierzyciel wystąpiłem na piśmie do spółki z o.o. o wypłatę zaległych odsetek od wynagrodzenia za lata 2004 i 2005. Spółka uznawała i uznaje nadal moje żądania. Przed rokiem spółka wypłaciła mi w miesięcznych ratach określoną kwotę. Problem polega na tym, że urząd skarbowy nie zgadza się z taką kolejnością wypłaty – każe zapłacić podatek 18%. Jak wykazać US, że dłużnik przelał odsetki a nie należność główną od zaległego wynagrodzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione są od tego podatku. Chodzi tu o odsetki ze źródła: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Pytaniem otwartym pozostaje zatem, dlaczego US twierdzi, iż to, co Pan otrzymał, to nie odsetki, które byłyby zwolnione, a – jak domniemywam – należność główna, która winna zostać opodatkowana? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć w przedstawionym skąpo stanie faktycznym. Możliwe, ale tego tylko się domyślam, że ani z umowy, ani z oświadczenia spółki nie wynika, co spłaca, i urząd skarbowy przyjął – zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 451 § 3 Kodeksu cywilnego – że w braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Może proszę postarać się o oświadczenie dłużnika, że spłacił odsetki a nie należność główną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »