Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zoptymalizować koszty podatkowe?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-03-04

Prowadzę jednoosobową działalność, świadczę usługi na materiałach dostarczonych przez klientów. Mam problemy z wysokim podatkiem VAT i dochodowym. Właściwie nie generuję kosztów prowadzenia firmy (są niewielkie). Jak mógłbym zoptymalizować koszty podatkowe? Dodam, że prowadzę KPiR, rozliczam się liniowo.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek dochodowy

Całkiem możliwe, że w podatku dochodowym rozlicza się Pan w sposób optymalny. Wybór podatku liniowego, jeśli dochód przekracza rocznie ponad około 90 000 zł, jest dobrym krokiem optymalizacyjnym. Próg ten przesuwa się wyżej w przypadku możliwości rozliczania się razem z małżonką. Przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym o wysokości dochodu decydują (jak Pan doskonale wie) koszty, zwiększanie kosztu zmniejsza podstawę opodatkowania, lecz wiąże się z wydatkami. Tym samym optymalizacja poprzez koszty ma sens, gdy danego wydatku i tak trzeba dokonać. Tu działania optymalizacyjne zmierzać mogą do zaliczana większych zakupów jednorazowo w koszty czy szybszej amortyzacji itp. Niezgodnie z prawem wielu podatników stara się zwiększyć koszty świadcząc za wysokie stawki usługi (w przypadku osób fizycznych dzieje się to często za pośrednictwem osób spokrewnionych), a na ogół ich nie wykonując, jak badanie rynku, testowanie nowych rozwiązań technicznych, poszukiwanie klientów etc. Nie dość jednak, iż jest to niezgodne z prawem, to jest to aspekt często weryfikowany podczas kontroli podatkowej.

Bardziej efektywnym działaniem jest działanie co prawda zwiększające podatek, ale realnie zwiększające też dochód, chodzi o korzystanie z outsourcingu w miejsce swoich pracowników – stąd właśnie wielu pracodawców zmusza swoich pracowników do zakładania działalności gospodarczej jednoosobowej, bowiem pozwala to zmniejszyć koszty (a w przypadku VAT, o czym jeszcze dalej, daje możliwość zmniejszenia podatku należnego).

Zupełnie inny trop to zmiana opodatkowania z podatku liniowego na podatek zryczałtowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), który dla przychodów z działalności usługowej i przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego wynosi 8,5%. Tu nie odlicza się od przychodów kosztów, więc w teorii, gdy koszty są bardzo niskie, taki sposób opodatkowania jest korzystniejszy. To jednak musiałby Pan przeliczyć na podstawie danych z własnych ksiąg. Przykładowo jednak, gdy przychód wynosi 200 000 zł, a koszty 50 000, to:

  • w podatku liniowym (200 000 – 50 000 = 150 000) podatek wyniesie 28 500 zł (19% od 150 000 zł),
  • w podatku zryczałtowanym 17 000 (8,5% od 200 000 zł).

Gdyby jednak przychód wynosił 200 000 zł, a koszty 120 000 zł, sytuacja byłaby inna, bowiem:

  • w podatku liniowym podatek wyniósłby 15 200 zł, a
  • w podatku zryczałtowanym jak wyżej 17 000 zł.

To oczywiście bardzo uproszczone obliczenia, mające jedynie pokazać mechanizm opodatkowania.

VAT

Podatek od towarów i usług z założenia jest neutralny dla przedsiębiorcy i go nie obciąża, ciężar ekonomiczny tego podatku ponosi ostateczny konsument, który nie odlicza podatku naliczonego. Stąd podatnicy VAT czasem mówią o sobie, że są płatnikami VAT, bowiem sprzedając towar czy usługę „pobierają” VAT od nabywcy, by go oddać do urzędu skarbowego – czyli jest to w istocie rola podobna do roli płatnika. Konstrukcja podatku VAT ma wykluczać możliwość prowadzenia działań optymalizacyjnych przy sprzedaży, od lat pracuje nad tym ustawodawca krajowy i unijny. Dlatego właśnie w Polsce problemem są tzw. puste faktury, bowiem jest to nielegalny, ale jednocześnie prosty, a zatem wielu kuszący sposób zmniejszenia podatku należnego poprzez zwiększenie podatku naliczonego. Od wielu lat organy podatkowe i kontrole skupiają część swej aktywności, wychwytując wystawców takich faktur, co daje możliwość wyłapania „nabywców”. Przy wpadce działanie takie kosztuje więcej niż „zysk” z niego.

Legalna optymalizacja zatem może polegać na takim konstruowaniu umów, by podatek VAT odsuwać w czasie na kolejny, kolejne miesiące, czy by wykonywać (gdy to możliwe) usługi na niskiej stawce podatku VAT i w cenę usługi wliczać materiał. Inne wyjście, trudne od strony biznesowej, to sprzedaż poprzez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, wtedy stosuje sprzedawca stawkę 0%, więc w praktyce skutkuje to na ogół systematycznymi nadwyżkami podatku naliczonego nad należnym, czyli tzw. zwrotami VAT. Tu jednak problemem jest zbudowanie w sposób legalny takiej sieci podmiotów, by odnosić realne korzyści, a by towar trafił do zamierzonego nabywcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »