Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka forma opodatkowania dla firmy handlującej tekstyliami?

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-11-07

Noszę się z zamiarem założenia działalności gospodarczej, dokładnie chodzi o handel tekstyliami. Chciałbym prosić o podpowiedź, jaka forma opodatkowania byłaby najprostsza i najbardziej odpowiednia i oraz jakie należy podjąć kroki, aby zarejestrować działalność. Zakładam, że dochody z działalności kształtowałyby się na poziomie około 20 tys. zł miesięcznie. Dodam, że obecnie pracuję na umowę o pracę (ok. 50 tys. – dochód roczny), żona nie pracuje, rozliczamy się, mamy dzieci w wieku szkolnym. Gdybym założył działalność, to żona pracowałaby na cały lub na pół etatu. W sumie zatrudniałbym ewentualnie 1-2 osoby. Zastanawiam się nad wyborem ryczałtu lub karty podatkowej, nie planuję żadnych inwestycji ani odliczeń (czyli chyba nie byłbym VAT-owcem). Co się dzieje w przypadku, gdy obrót przekroczy 150 tys. zł? Ile wtedy muszę płacić podatku i jakie dokumenty należy zgłosić po przekroczeniu tego limitu w US.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zdecydowanie najprostszą formą opodatkowania jest forma karty podatkowej (nie wymaga w zasadzie prowadzenia żadnej specjalnej ewidencji) – dotyczy jednak ograniczonej grupy przedsiębiorstw oraz w pewnych przypadkach stawki podatku mogą być zawyżone. Drugą formą, która nie przedstawia wysokich wymogów ewidencyjnych, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – również jednak są w tym przypadku pewne ograniczenia.

Jeżeli chodzi przekroczenie obrotu 150 tys. zł – najprawdopodobniej ma Pan na myśli utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT, a zatem obowiązek rejestracji dla celów rozliczania tego podatku.

Z uwagi na to, że podatek od towarów i usług (popularnie zwany VAT-em) stanowi kategorię zupełnie odrębną od podatku dochodowego (rozliczanego w formie np. karty podatkowej lub ryczałtu) – w tym konkretnym zakresie nie będzie miało żadnego znaczenia, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym Pan wybierze.

W przypadku przekroczenia limitu sprzedaży opodatkowanej uprawniającego do zwolnienia należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (opłata skarbowa 170 złotych); w zgłoszeniu zadeklarować wybraną metodę rozliczania podatku (miesięczna, kwartalna, kasowa etc.). Następnie należy prowadzić dodatkową ewidencję (rejestry VAT) oraz składać do urzędu skarbowego deklaracje według ustalonego wzoru (VAT-7 lub VAT-7K).

Wysokość opodatkowania będzie uzależniona od wielu czynników, główne to:

  1. wysokość obrotu
  2. wysokość ponoszonych kosztów zawierających podatek naliczony; stawka podatku;
  3. stawka podatku należnego od sprzedaży (zależy od rodzaju sprzedawanych towarów, miejsca ich dostawy, charakteru odbiorcy – krajowy, unijny, pozaunijny).

Podatek VAT w tym przypadku będzie wynosił (w uproszczeniu) 23% ceny netto – z tym że będzie Pan miał możliwość odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach kosztowych (zakupu towaru, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, transportowych etc.) – w rzeczywistości zatem realne obciążenie może być dużo niższe.

Można mniej więcej zasymulować sobie wartość podatku VAT do odprowadzenia jako 23% od marży (np. marża 100 złotych spowoduje konieczność odprowadzenia podatku VAT w kwocie 23 złotych).

Od momentu przekroczenia limitu VAT w zakresie podatku dochodowego nic się nie zmieni – tak samo jak nie mógł Pan odliczać kosztów wcześniej, tak samo nie będzie Pan mógł, będąc już „vatowcem”.

Będzie Pan miał natomiast prawo do odliczenia od podatku VAT kwot podatku VAT zawartych w fakturach (np. gaz, prąd, telefon, ewentualnie leasing).

Bycie podatnikiem VAT oznacza w uproszczeniu rozliczenie tego rodzaju:

1) do przychodów należy doliczyć podatek VAT, np. sprzedając rzecz za 123 złote brutto, podatnik VAT musi odprowadzić do urzędu podatek VAT zawarty w cenie – 23 złote; jego przychodem jest 100 złotych (wartość netto). Podatnik zwolniony całe 123 złote wykazuje jako przychód.

2) w przypadku faktur zakupowych – przy fakturze na wartość netto 60 złotych vat 23% 13,80 wartość brutto 73,80–- kosztem jest dla podatnika VAT wartość netto (60 złotych); może go jednak uwzględnić wyłącznie w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych (książka podatkowa). Wartość VAT 13,80 złotych jest natomiast odliczana od wartości VAT od sprzedaży (zamiast odprowadzić do urzędu 23 złote, odprowadzi Pan różnicę: 23 –13,80, czyli ok. 9 złotych). Podatnik korzystający ze zwolnienia – koszt ponosi w kwocie brutto – całe 73,80 jest dla niego kosztem. Oczywiście również on może uwzględnić koszty, jeżeli w zakresie podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych (książka podatkowa).

Innymi słowy – podatnik zwolniony liczy koszty i przychody w wartościach brutto (koszty może uwzględnić lub nie w zależności od wybranej formy rozliczania podatku dochodowego).

Podatnik VAT „czynny” – koszty i przychody liczy w wartościach netto; przy czym koszty może uwzględnić, jeżeli jego forma rozliczania podatku dochodowego mu na to pozwala.

Podatek VAT liczy jakby „oddzielnie” – VAT od sprzedaży podlega odprowadzeniu do urzędu (na inny rachunek niż podatek dochodowy); ma prawo do obniżenia tego VAT-u o VAT od zakupów (np. telefon, internet, zakup towaru). Ponieważ np. w wynagrodzeniach pracowników podatku VAT nie ma – poniesienie tego kosztu nie wpłynie na VAT do zapłaty.

Wobec przedstawionych przez Pana planów działalności rozważyłabym więc wybór opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy podanych przez Pana wartościach wartość podatku byłaby prawdopodobnie nieco niższa, ryczałt dopuszcza również handel hurtowy). Wybór takiej formy ewidencji powoduje, co prawda, obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów – przychody jednak należy również ewidencjonować w przypadku korzystania z karty podatkowej (a to dla celów weryfikacji limitu podatku od towarów i usług – 150 tys. zł oraz kasy fiskalnej – 40 tys. zł, a w pierwszym roku działalności 20 tys. zł).

Ewentualnie można spróbować zawnioskować o wydanie decyzji o wysokości karty podatkowej – i w razie niekorzystnej wysokości podatku zrezygnować z tej formy na rzecz ryczałtu (takie prawo również przysługuje).

Obie formy opodatkowania wyłączają co prawda łączne opodatkowanie małżonków – w przypadku jednak dochodów rocznych rzędu 50 tys. złotych nie będzie to miało większego znaczenia (przy znacząco wyższych dochodach z pracy w pewnych przypadkach może być korzystne opodatkowanie na zasadach ogólnych).

Na koniec informuję, że aby założyć działalność powinien Pan udać się do oddziału Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w swojej gminie, są tam gotowe druki, które trzeba wypełnić. Wniosek PIT-16 należy złożyć w urzędzie skarbowym. Dodatkowo należy zgłosić się do ZUS na druku ZUS ZUA lub ZUS-ZZA (w Pana przypadku prawdopodobnie ZUS-ZZA). REGON zostanie Panu nadany automatycznie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »