Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka stawka VAT na usługi gastronomiczne?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2012-09-14

Prowadzę własną działalność gospodarczą (PKD 55.20.Z). Przyjęłam zamówienie na obsługę przyjęcia weselnego w moim obiekcie. Zgodnie z umową w skład usługi wchodzą: wyżywienie, przygotowanie obiektu stosownie do uroczystości, obsługa kelnerska. Menu składa się z dania głównego, zakąsek, sałatek, tortu, kawy, herbaty itd. Inne napoje i alkohol zleceniodawca zapewnia we własnym zakresie. Zleceniodawca płaci za przyjęcie 140 zł od osoby. Nadmieniam, iż nie prowadzę baru. Jaką stawkę VAT należy zastosować przy opisanych przeze mnie usługach gastronomicznych?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klasyfikacja PKD nie ma wpływu na stawki podatku od towarów i usług. Klasyfikacja, która znajduje zastosowanie, gdy ustawodawca tak stanowi, to PKWiU 2008.

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2011 r.) podstawową stawkę podatku VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

Załącznik ten wskazuje, że do 8% obniża się stawkę podstawową dla usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 

  1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
  2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
  3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
  4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
  5. wód mineralnych,
  6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

 

W piśmie z dnia 26 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygnatura: ILPP2/443-184/11-4/TW) wskazuje: „Zatem do wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności sprzedaży posiłków na wynos, posiłków spożywanych na miejscu w stołówce lub w bufecie przez klienta indywidualnego oraz sprzedaży usług żywienia zbiorowego w szpitalach (szpitale, przedszkola, DPS), organizacji przyjęć weselnych, komunijnych, styp (obejmujących przygotowanie potraw we własnej kuchni wraz z obsługą – sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 52.6 usługi żywieniowe, gastronomiczne) oraz obsługi szkoleń polegających na przygotowywaniu posiłków, sklasyfikowanych – przez Spółkę pod symbolem PKWiU 56.2 usługi cateringowe – zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2011 r. przepisami, zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT.

 

Natomiast w przypadku podawania kawy i herbaty serwowanych podczas przerw w szkoleniach zastosowanie znajdzie 23% stawka podatku VAT”.

 

Z kolei w piśmie z dnia 17 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu (sygnatura: ILPP2/443-560/11-2/MR) uznaje: „Wnioskodawca świadczy usługi gastronomiczne i cateringowe, dokonując wraz z tymi usługami sprzedaży kawy, herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wody mineralnej. Podatnik dokumentuje wykonywane czynności fakturami VAT, w których wyodrębnia dla usług cateringowych i gastronomicznych stawkę 8%, zaś stawkę 23% stosuje do wymienionych powyżej napojów.

 

Zaznaczyć należy, iż w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe połączenie poszczególnych usług czy towarów w celu traktowania takiego świadczenia jako jednolitej transakcji, opodatkowanej preferencyjną 8% stawką podatku VAT.

 

Na gruncie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług mamy bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi przedmiotami transakcji: usługą cateringową, gastronomiczną opodatkowaną 8% stawką podatku oraz dostawą towaru – kawy, herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wody mineralnej, która podlega opodatkowaniu stawką 23%.

 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane przepisy, stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc w ramach prowadzonej działalności usługi cateringowe i gastronomiczne, w ramach których dokonuje sprzedaży kawy, herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wody mineralnej, poprawnie stosuje dwie stawki podatku VAT w wysokości: 8% i 23%”.

 

Konkludując, powinna Pani prawidłowo zaklasyfikować swoje usługi do odpowiednich podklas PKWiU 2008. Usługi gastronomiczne (dokładniej usługi związane z wyżywieniem) PKWiU ex 56 korzystają z obniżonej do 8% stawki z ww. wyłączeniami (np. kawa i herbata).

 

Możliwość objęcia kawy i herbaty 8% stawką wystąpi – moim zdaniem – jedynie wówczas, gdy nie będzie możliwości wyodrębnienia ich sprzedaży, gdy usługa będzie jednolita (np. nie kawa i herbata z kuchni, a z termosów). Jest to jednak ciągle kontrowersyjne i organy podatkowe uznają na ogół, iż należy zastosować stawkę podstawową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »