Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki podatek będę musiał zapłacić od sprzedaży mieszkania?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-02-02

W 2000 roku otrzymałem mieszkanie w drodze darowizny. W tym roku chciałbym je sprzedać. Jaki podatek będę musiał zapłacić od sprzedaży mieszkania?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Sprzedaż nieruchomości nabytej w darowiźnie podlegałaby obecnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), gdyby sprzedaż dokonana została przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub gdyby zbycie miało miejsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (z pewnymi wyłączeniami).

Jedynie zbycie nieruchomości prywatnej (nie w działalności) podlegające opodatkowaniu, czyli przed upływem 5 lat ww., powoduje powstanie przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych – czyli podlega opodatkowaniu – co w konsekwencji może rodzić obowiązek zapłaty podatku (19% podstawy obliczenia podatku), o ile nie skorzysta się ze zwolnień.

Jednakże w opisanej przez Pana sytuacji sprzedaż nieruchomości nabytej w 2000 roku, ze względu na upływ ww. terminu 5 lat od końca 2000 r., nie powoduje w ogóle postania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem zobowiązanie podatkowe nie powstanie.

Nie zapłaci Pan podatku, nie musi Pan nawet składać PIT-39 – zbycie odbywające się poza działalnością gospodarczą w 2017 r. mieszkania nabytego w 2000 r. nie powoduje powstania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie zapłaci Pan również podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. PCC. Nabycie nieruchomości podlega co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem, bowiem podlega mu umowa sprzedaży. Jednakże obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym, więc Pan jako sprzedawca nie jest nim obciążony.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sprzedaż mieszkania będącego Pana majątkiem prywatnym niewykorzystywanym w działalności gospodarczej nie będzie również podlegała podatkowi od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości co do zasady podlega VAT tylko wtedy, gdy sprzedawca działa w zakresie sprzedaży jako podatnik VAT, tj. osoba, której można w tym zakresie przypisać status profesjonalisty (czyli w uproszczeniu, gdy sprzedaż związana będzie z prowadzeniem działalności lub gdy sam charakter sprzedaży wypełnia znamiona działalności gospodarczej).

Zazwyczaj decydujące znaczenie ma tu więc ocena działań i profesjonalizmu sprzedawcy w świetle postanowień art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, który uznaje za podatników VAT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (która obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Jak już wielokrotnie wskazywałem w naszym portalu, w przypadku pojedynczych sprzedaży mających za przedmiot nieruchomość z majątku prywatnego transakcja taka nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT ze względu na niedziałanie sprzedawcy w charakterze podatnika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »