Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki podatek od najmu garaży?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-06

Mieszkam w UK. Mam w Polsce kilka garaży i chciałbym je wynajmować. Jaki podatek od najmu garaży mam płacić? Czy wystarczy karta podatkowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu ustalenia miejsca zapłaty podatku z tytułu wynajmu nieruchomości znajdujących się w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania w UK należy odnieść się w pierwszej kolejności do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 3 ustawy PIT podaje, że osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak zatem widać kwestia rezydencji podatkowej nie jest uzależniona od obywatelstwa danej osoby. Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że żaden z powyższych dwóch warunków nie został spełniony, co oznacza, że nie jest Pan uznawany za rezydenta podatkowego. W rezultacie jako nierezydent podlega Pan opodatkowaniu wyłącznie ze źródeł dochodu położonych w Polsce (natomiast od całości dochodu powinien Pan rozliczyć się w UK).

Jak podaje art. 3 ust. 2a i ust. 2b ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów uważa się w szczególności dochody z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

Również polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w art. 6 wskazuje, że dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Wielkiej Brytanii z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce, może być opodatkowany w Polsce. Postanowienia artykułu stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.

W konsekwencji dochód z wynajmu nieruchomości położonych w Polsce należy opodatkować w Polsce (zgodnie natomiast z art. 22 umowy zapłacony w Polsce podatek będzie zaliczony na poczet podatku w UK).

W konsekwencji może Pan wybrać opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych – stawka podatku 18% lub 32%, rozliczenie na formularzu PIT-36 do 30 kwietnia lub też na zasadach ryczałtu po złożeniu stosownego oświadczenia – stawka podatku 8,5% (12,5% ponad 100 000 zł), rozliczenie na formularzu PIT-28 do 31 stycznia.

Odnośnie karty podatkowej jej zasady można stosować wyłącznie do usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. W załączniku tym w zakresie najmu podano jedynie: „Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12”.

W rezultacie karty podatkowej nie można stosować do wynajmu garażu. Może Pan wybrać albo zasady ogólne, albo zasady ryczałtowe.

W zależności od tego, w którym województwie znajdują się garaże należy ustalić właściwy organ podatkowy w celu rozliczenia wynajmu:

1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

2) w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

6) w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne eporady24.pl

postępowanie spadkowe spadek.info

porady prawnika przez internet odpowiedziprawne.pl

porady budowlane prawo-budowlane.info

założenie spółki z o.o. spolkowy.pl

prawo cywilne porady prawne prawo-cywilne.info

służebność drogi sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »