Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od sprzedaży mieszkania 3 lata po zakupie

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-11-04

Trzy lata temu kupiłem mieszkanie i teraz chcę je sprzedać. Czy to prawda, że od całości kwoty transakcji będę musiał zapłacić podatek dochodowy, czy tylko od różnicy między kwotą zakupu a sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatek dotyczy tylko dochodu, nie przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie mieszkania (nieruchomości) stanowi odrębne źródło przychodu gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat od końca roku, w którym mieszkanie nabyto podlega opodatkowaniu, a podatek dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia wynosi 19% – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Kosztami są tu zatem w przypadku odpłatnego zbycia i odpłatnego nabycia, zgodnie z ust. 6c art. 22 ww. ustawy, udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Czyli w uproszczeniu podatek 19% liczony jest od dochodu, który stanowi nadwyżkę przychodu nad kosztami.

By podatku nie płacić można skorzystać ze zwolnienia dotyczącego własnych celów mieszkaniowych. Zobowiązanie podatkowe w ogóle nie powstanie, jeśli wyda Pan cały przychód ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy (w terminie dwóch lat) – deklaruje się chęć skorzystania ze zwolnienia w PIT-39. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, ustawodawca zwalnia od podatku dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. W art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymieniono katalog celów mieszkaniowych uprawniających do zwolnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »