Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Karta podatkowa a jednorazowe zlecenie za granicę

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2018-03-19

Prowadzę działalność usługową na kartę podatkową (hafciarstwo), nie jestem vatowcem, mam pojedyncze zlecenie do Norwegii. Czy muszę to zgłaszać do US? Odbiorcą jest jednoosobowa firma krawiecka.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, np. odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Na mocy art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem usługa świadczona jest, w sensie prawnym, poza Polską i w Polsce nie podlega w ogóle opodatkowaniu VAT-em.

 

Zgodnie z art. 109 ust. 3A podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju – nawet ci zwolnieni podmiotowo od VAT jak Pani – są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju – do ewidencji wpisuje się także usługi wykonywane poza terytorium kraju w myśl art. 28b (w przypadku tych usług stosuje się, odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1–3 i 8).

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie trzeba rejestrować się jako podatnik VAT-UE, co potwierdza się w doktrynie: „W związku ze świadczeniem tych usług na rzecz kontrahenta z Norwegii nie będzie obowiązku rejestrowania się dla celów VAT UE (taki obowiązek jednak będzie, gdy tego rodzaju usługi będą świadczone na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego). Wynika to z art. 97 ust. 3 pkt 2 u.p.t.u. W związku ze świadczeniem tych usług na rzecz kontrahenta z Norwegii nie będzie także obowiązku składania informacji podsumowującej VAT-UE (część C) – (taki obowiązek jednak będzie, gdy tego rodzaju usługi będą świadczone na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego” (A. Bartosiewicz, QA 601898, Lex/el).

 

Normalnie podatnicy czynni opisane usługi wykazują w deklaracji VAT-7 w polu 11. Zasadą jest, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne VAT-7, ale tej zasady nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

 

  1. przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3;
  2. są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, art. 90c lub art. 91, lub
  3. są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4 lub art. 89b ust. 1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4.

 

Z powyższego nie wynika, by VAT-7 musiała złożyć osoba zwolniona podmiotowo z VAT wykonująca usługę, do której stosuje się art. 28b.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »