Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Karta podatkowa przy najmie krótkoterminowym a korzystanie z serwisu booking.com

Marcin Sądej • Opublikowane: 2020-04-17

Prowadzę DG w zakresie najmu krótkotrwałego obiektów noclegowych. Jestem na karcie podatkowej. Czy mogę korzystać z usług serwisu booking, który za usługę pozyskiwania klientów pobiera ode mnie prowizję?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Karta podatkowa przy najmie krótkoterminowym a korzystanie z serwisu booking.com

Kto może korzystać z karty podatkowej?

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową.

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne.

Usługi hotelarskie a karta podatkowa

Stosownie do treści pkt 4 części XII tabeli w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne „podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

  1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
  2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
  3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
  4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
  6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4 – o czym stanowi art. 25 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podkreślić należy, że aby uznać usługi za specjalistyczne, muszą być one niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi. Z przepisów ustawy nie wynika jednak, aby usługi specjalistyczne faktycznie miały być czynnościami wysoce specjalizowanymi, których wykonanie wymagałoby specjalistycznych wiadomości, umiejętności, wyposażenia. Chodzi tu o usługi specjalistyczne względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności.

Korzystanie z portali rezerwacyjnych, np. serwisu booking

W kontekście zadanego przez Panią pytania bardzo istotny jest pkt 3 powyższego wyliczenia. Pojawia się bowiem pytanie, czy korzystanie z portalów rezerwacyjnych (np. booking.com) można uznać za korzystanie z usług specjalistycznych, które dają prawo do korzystania z karty podatkowej.

Podobną sprawą zajmował się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 24.03.2016 r., nr ILPB1/4511-1-149/16-2/IM:

„Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług krótkoterminowego zakwaterowania PKD 55.2.Z – jako grupa obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Łączna liczba pokoi nie przekroczy 12 pokoi, podatnik pragnie nadmienić, że nie zamierza zatrudniać pracowników, jedynie korzystać będzie z internetowych portali rezerwacyjnych, natomiast prace typu pranie, sprzątanie pozostaną wykonywane we własnym zakresie. Wnioskodawczyni obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej, pozostaje w związku małżeńskim, mąż również nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wynika, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z przepisów tych nie wynika, by zawierały ograniczenia ze względu na korzystanie z internetowych portali rezerwacyjnych.

Wobec tego opisany we wniosku sposób prowadzenia działalności i korzystanie przez Wnioskodawczynię z internetowych portali rezerwacyjnych – nie powoduje utraty prawa do opodatkowania usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Zatem, Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług krótkoterminowego zakwaterowania będzie mogła uzyskane dochody opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej”.

Jak zatem widać, samo korzystanie z portali rezerwacyjnych typu booking, gdzie podatnik ogłasza się (bez prowizji dla portalu), nie powoduje utraty prawa do korzystania z karty podatkowej. Organy podatkowe uznają bowiem, że tego typu działanie nie stanowi usługi pośrednictwa przez portal w wynajmowaniu pokoi.

Ogłoszenia na serwisie booking, faktura za prowizję i karta podatkowa

Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że inaczej organy podatkowe podchodzą do sytuacji, gdy podatnik ogłasza się na stronach internetowych za które portale te będą wystawiać faktury za pobraną prowizję z opisem rezerwacji lub reklamy w serwisie albo abonamentu za publikację w serwisie.

Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.03.2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.23.2017.1.WRz:

„W opisanym zdarzeniu przyszłym pośrednik na podstawie zawartej z Wnioskodawczynią umowy, świadcząc na jej rzecz usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, pośredniczy tym samym w jej imieniu z Jej potencjalnymi klientami. Pośrednik przyjmowałby w imieniu Wnioskodawczyni rezerwacje od turystów, za którą otrzymywałby prowizję. Usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów to czynności związane ściśle z realizacją usług wynajmu pokoi, są jej etapem. Niemniej – wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni – nie są to usługi niezbędne, albowiem wynajem pokoi może mieć miejsce bez korzystania z tego typu usług. Zatem niewątpliwie usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów przyczyniają się do zwiększenia liczby potencjalnych klientów, a co za tym idzie wpływają na wysokość uzyskiwanych przychodów. W sytuacji przedstawionej we wniosku nie można jednak uznać ich za usługi specjalistyczne w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni w przypadku skorzystania z opisanych we wniosku usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, nie będzie miała prawa do korzystania z karty podatkowej, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne”.

Podsumowując powyższe, samo ogłaszanie się na portalach internetowych nie wyklucza możliwości korzystania z karty podatkowej. Jeżeli jednak podatnik zawiera z portalem internetowych umowę, na podstawie której portal pośredniczy w pozyskiwaniu turystów i przyjmuje w imieniu podatnika rezerwacje od turystów, za co otrzymuje wynagrodzenie, to zgodnie ze stanowiskiem fiskusa powoduje to utratę prawa do karty podatkowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »