Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po śmierci żony?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-05-27

Mieliśmy z żoną współwłasność mieszkania. Żona zmarła 5 lat temu i notarialnie jej część mieszkania przeszła na mnie i naszych 2 synów. Kiedy możemy sprzedać mieszkanie bez konieczności płacenia podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Powyższy przepis dotyczy synów zmarłej. Skoro zatem mama zmarła w 2013 r,. to sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu do dnia 31.12.2018 r. Trzeba jednak wskazać, że istnieje możliwość uniknięcia podatku. Otóż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT zwalania się od podatku sprzedaż nieruchomości jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własny cel mieszkaniowy. Przez własny cel mieszkaniowy rozumie się m.in.:

 

  • zakup nowego mieszkania, w którym osoba będzie mieszkać,
  • remont posiadanego mieszkania, w którym osoba mieszka,
  • zakup gruntu pod budowę domu mieszkalnego,
  • sprzedaż kredytu hipotecznego zaciągniętego na nową nieruchomość (kredyt musi zostać zaciągnięty przed sprzedażą mieszkania).

 

W przypadku natomiast Pana jako męża, z którym zmarła żona miała wspólność majątkową małżeńską, obowiązują nieco inne zasady. Jak bowiem wskazał Minister Finansów w piśmie z dnia 06.02.2018 r., nr DD2.8201.3.2017.KBF:

 

„Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

 

Powyższa interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej trwania.

 

Stąd dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się, że w momencie śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową”.

 

W rezultacie w Pana przypadku termin 5-letni liczy się nie od dnia śmierci małżonki, lecz od dnia zakupu mieszkania razem z małżonką.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż lasu a podatki

Zawarłam notarialną umowę o dział spadku i zniesienie współwłasności. W jej wyniku zostałam jedyną właścicielką działki z domem...

 

Kupno nowego mieszkania przed sprzedażą starego a podatek

Sprzedałem starego mieszkanie mniej niż po 5 latach od zakupu. Zakupiłem za te pieniądze nowe mieszkanie. Sprzedaż jednak była z wcześniejszą...

 

Rozliczenia spółki typu general partnership zarejestrowanej w USA

Moje pytanie dotyczy rozliczenia zysków (i strat) spółki typu General Partnership zarejestrowanej w USA przez polskiego rezydenta zamieszkującego...

 

Jaki podatek od najmu garaży?

Mieszkam w UK. Mam w Polsce kilka garaży i chciałbym je wynajmować. Jaki podatek od najmu garaży mam płacić? Czy wystarczy karta podatkowa?

 

Zwolnienie od opodatkowania z uwagi na przeznaczenie środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe

W spadku po zmarłej mamie (była wdową) odziedziczyliśmy z rodzeństwem mieszkanie. Zamierzamy je wspólnie sprzedać przed upływem 5 lat od momentu...

 

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży odziedziczonego domu na remont

Sześć lat temu odziedziczyłam połowę domu, rok później został sprzedany. Uzyskałam w ten sposób 100 tys. zł. Kupiłam za tę kwotę mieszkanie....

 

Sprzedaż mieszkania z darowizny, kupno nowego i wynajem a utrata ulgi i podatek

Po śmierci taty, w tym roku sprzedałam mieszkanie, które otrzymałam od niego przed 2 laty aktem darowizny. Niestety wprowadzono mnie w błąd,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »