Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po śmierci żony?

Autor: Marcin Sądej

Mieliśmy z żoną współwłasność mieszkania. Żona zmarła 5 lat temu i notarialnie jej część mieszkania przeszła na mnie i naszych 2 synów. Kiedy możemy sprzedać mieszkanie bez konieczności płacenia podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po śmierci żony?

Sprzedaż mieszkania po śmierci żony

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Powyższy przepis dotyczy synów zmarłej. Skoro zatem mama zmarła w 2013 r,. to sprzedaż mieszkania będzie podlegała opodatkowaniu do dnia 31.12.2018 r. Trzeba jednak wskazać, że istnieje możliwość uniknięcia podatku. Otóż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT zwalania się od podatku sprzedaż nieruchomości jeżeli cały przychód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony na własny cel mieszkaniowy. Przez własny cel mieszkaniowy rozumie się m.in.:

 

  • zakup nowego mieszkania, w którym osoba będzie mieszkać,
  • remont posiadanego mieszkania, w którym osoba mieszka,
  • zakup gruntu pod budowę domu mieszkalnego,
  • sprzedaż kredytu hipotecznego zaciągniętego na nową nieruchomość (kredyt musi zostać zaciągnięty przed sprzedażą mieszkania).

 

W przypadku natomiast Pana jako męża, z którym zmarła żona miała wspólność majątkową małżeńską, obowiązują nieco inne zasady. Jak bowiem wskazał Minister Finansów w piśmie z dnia 06.02.2018 r., nr DD2.8201.3.2017.KBF:

Zbycie nieruchomości po śmierci jednego z małżonkow

„Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków.

 

Powyższa interpretacja uwzględnia szczególny charakter wspólności majątkowej małżeńskiej, z której wynika, że małżonkowie mają prawo do całej nieruchomości objętej wspólnością majątkową i nie można określić przypadających na każdego z małżonków udziałów w tej wspólności w czasie jej trwania.

 

Stąd dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się, że w momencie śmierci jednego z małżonków nie następuje nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez drugiego małżonka, jeżeli nieruchomość objęta była wspólnością majątkową”.

 

W rezultacie w Pana przypadku termin 5-letni liczy się nie od dnia śmierci małżonki, lecz od dnia zakupu mieszkania razem z małżonką.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »