Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy możemy sprzedać mieszkanie, żeby nie zapłacić podatku?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-27

Nasza mama zmarła w 2011 roku. Akt poświadczenia dziedziczenia był podpisany u notariusza w 2012 roku. Kiedy możemy sprzedać mieszkanie po mamie, żeby nie zapłacić podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana pytanie dotyczy de facto płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Postaram się wyjaśnić Panu tę kwestię.

Otóż, zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Tak więc w przypadku nieruchomości odziedziczonej i późniejszej jej sprzedaży przed upływem 5 lat powstaje obowiązek zapłaty podatku.

Jak mówi przepis termin ten nie jest liczony od danego dnia, ale od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło – akurat w tym przypadku nabycie spadku. Data nabycia spadku wynika z treści poświadczenia dziedziczenia i jest to co do zasady data śmierci spadkodawcy, czyli Pana mamy.

W wydawanych interpretacjach podatkowych organy skarbowe wielokrotnie wyjaśniały, że moment nabycia spadku (w tym także nieruchomości) nie jest tożsamy z datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku (analogicznie jest w przypadku poświadczenia dziedziczenia). Bowiem jak wynika z powołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku ma wyłącznie charakter deklaratoryjny i potwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę. Określa ono natomiast moment powstania obowiązku podatkowego.

Państwo spadek po mamie nabyli w 2011 roku, więc 5-letni termin upłynie z końcem 2016 roku, a więc w 2017 roku będzie można zbyć nieruchomość bez konieczności zapłaty 19% podatku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Prawidłowe wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe

Za kwotę 125 tys. zł dwa lata temu sprzedałem część domu otrzymanego w spadku po rodzicu. Złożyłem PIT-39. Przed upływem dwóch lat zakupiłem...

 

Doradztwo budowlane rozliczane ryczałtem

Prowadzę jednoosobową firmę budowlaną, rozliczam się z US w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chciałbym rozpocząć nowe zadanie,...

 

Świadczenie usług dropshippingu a podatek

Planuję założyć jednoosobową DG, by świadczyć usługi dropshippingu (serwis Allegro). Jak wygląda sprawa podatków? Dla przykładu: Załóżmy, że klient...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »