Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy dochód z wynajmu pięciu pokoi nie podlega PIT?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-04-29

Rodzice prowadzili wynajem pokoi przy gospodarstwie rolnym; pokoi jest pięć, co zwalniało z podatku dochodowego. Od miesiąca gospodarstwo należy już do mnie i jest dalej prowadzone. Rodzice pozostawili sobie własność budynku. Pytanie: jak dalej prowadzić ten wynajem bez podatku? Ja posiadam drugi budynek (w tej samej miejscowości), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi, rozliczam się w formie karty podatkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wolne od podatku dochodowego są, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2012.361 j.t. ze zm.], dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. Gdy tylko ustawa stanowi o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Zatem za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów – sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Jak z tego wynika, aby korzystać z wymienionego zwolnienia: budynek musi być położony na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Jest to warunek konieczny dla uzyskania zwolnienia. Jednocześnie osoba, której własnością jest budynek, osoba, której własnością jest gospodarstwo, i osoba oddająca budynek w najem – to nie muszą być te same osoby, jeśli opisane warunki są spełnione. Jak słusznie zauważono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. sygn. I SA/Ol 457/10: „Podatnik, mimo iż nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego i liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43 u.p.d.o.f., gdyż przedmiotowy budynek mieszkalny ze znajdującymi się w nim pokojami pod wynajem położony jest na terenie wiejskim.”

Tym samym moim zdaniem np. rodzice nadal mogą wynajmować pokoje na dotychczasowych zasadach, czyli korzystając ze zwolnienia, jeżeli (czego nie mogę ustalić w oparciu o skromny opis) budynek znajduje się nadal w gospodarstwie rolnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »