Kategoria: Podatek VAT

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-16

Świadczymy usługi jako biuro rachunkowe. Faktury za dany miesiąc wystawiamy w ostatnim dniu tego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy do celów VAT według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.? W załączniku przesyłam wzór umowy.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

W umowie, którą Pan załączył, postanowiono, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc [„Wynagrodzenie będzie płatne z góry, przy dostarczeniu dokumentów (…) za bieżący miesiąc”].

Od 2014 roku zgodnie z art. 19a ust. 1 zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ust. 3 zdaniem pierwszym tego artykułu usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Świadczoną przez biuro rachunkowe usługę umieściłbym właśnie w kręgu desygnatów ww. przepisu, tj. uznałbym tę usługę za uasługę, dla której ustalono następujące po sobie terminy rozliczeń.

Tym samym w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, gdyż usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego miesiąca, do którego odnoszą się płatności. Fakturę można wystawić w ostatnim dniu miesiąca, tj. ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, nie jest to błędem.

Należy pamiętać, że fakturę trzeba wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, a można wcześniej, nawet wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, o ile faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy – wynika to wprost z art. 106i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Można zbudować teorię alternatywną opierającą się o kwalifikację Pana usługi jako usługi stałej obsługi prawnej i biurowej. Wtedy zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4 lit. b obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą wystawienia faktury za usługę, ale tę musiałby Pan wystawić zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4, tj. nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Kwalifikacja ta jest jednak problematyczna, bowiem fiskus w swych interpretacjach od kilku lat odmawia uznawania usług biur rachunkowych jako usług stałej obsługi prawnej i biurowej – moim zdaniem błędnie, ponieważ posługuje się klasyfikacją PKWiU, której ustawodawca tu nie przywołuje.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – tym samym a contrario, gdy ustawa nie przywołuje tych symboli, nie można na ich podstawie dokonywać klasyfikacji. Niemniej jednak takie klasyfikowanie usługi, w razie kontroli, może spowodować konflikt z organem podatkowym.

*Stan prawny z dnia 14.03.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »