Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-06-16

Świadczymy usługi jako biuro rachunkowe. Faktury za dany miesiąc wystawiamy w ostatnim dniu tego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy do celów VAT według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.? W załączniku przesyłam wzór umowy.

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

W umowie, którą Pan załączył, postanowiono, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc [„Wynagrodzenie będzie płatne z góry, przy dostarczeniu dokumentów (…) za bieżący miesiąc”].

Od 2014 roku zgodnie z art. 19a ust. 1 zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ust. 3 zdaniem pierwszym tego artykułu usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Świadczoną przez biuro rachunkowe usługę umieściłbym właśnie w kręgu desygnatów ww. przepisu, tj. uznałbym tę usługę za uasługę, dla której ustalono następujące po sobie terminy rozliczeń.

Tym samym w opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu każdego miesiąca, gdyż usługę należy uznać za wykonaną z upływem każdego miesiąca, do którego odnoszą się płatności. Fakturę można wystawić w ostatnim dniu miesiąca, tj. ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, nie jest to błędem.

Należy pamiętać, że fakturę trzeba wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, a można wcześniej, nawet wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem usługi, o ile faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy – wynika to wprost z art. 106i ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Można zbudować teorię alternatywną opierającą się o kwalifikację Pana usługi jako usługi stałej obsługi prawnej i biurowej. Wtedy zgodnie z art. 19 ust. 5 pkt 4 lit. b obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą wystawienia faktury za usługę, ale tę musiałby Pan wystawić zgodnie z art. 106i ust. 3 pkt 4, tj. nie później niż z chwilą upływu terminu płatności. Kwalifikacja ta jest jednak problematyczna, bowiem fiskus w swych interpretacjach od kilku lat odmawia uznawania usług biur rachunkowych jako usług stałej obsługi prawnej i biurowej – moim zdaniem błędnie, ponieważ posługuje się klasyfikacją PKWiU, której ustawodawca tu nie przywołuje.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – tym samym a contrario, gdy ustawa nie przywołuje tych symboli, nie można na ich podstawie dokonywać klasyfikacji. Niemniej jednak takie klasyfikowanie usługi, w razie kontroli, może spowodować konflikt z organem podatkowym.

*Stan prawny z dnia 14.03.2014 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek VAT od aportu – czy wartość aportu zawiera VAT?

Gmina na rzecz spółki ciepłowniczej wniosła aportem – w zamian za objęcie udziałów – używane węzły cieplne. Wycena węzłów w łącznej...

Wystawienie faktury korygującej

Sprzedaliśmy (faktura VAT) ciągnik rolniczy klientowi, który zarejestrował ciągnik w wydziale komunikacji. Następnie klient oddał nam ciągnik, a my...

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Wynajmuję nieruchomość na cele biurowe. W ubiegłym roku od czynszu za wynajem był odprowadzany VAT. Teraz firma chciałaby zrezygnować z tego podatku. W...

Remanent likwidacyjny a podatek VAT

Zamierzam zlikwidować firmę. Dla potrzeb VAT muszę zrobić remanent likwidacyjny, w którym zostaną ujęte materiały, wyposażenie, środki trwałe. Mam...

Trofea myśliwskie a podatek VAT

Prowadzę działalność polegającą na organizacji polowań dla myśliwych zagranicznych. Działalność składa się z:   ...

Opodatkowanie kosztów transportu

Prowadzimy sprzedaż krajową towarów opodatkowanych stawkami 23% i 8% VAT. Nasi kontrahenci obciążani są kosztami transportu. Jest to usługa świadczona dla...

Świadczenie usług coachingu a zwolnienie z VAT

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą – świadczenie usług w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. Według definicji coaching nie...

Samochód kempingowy a odliczenie podatku VAT

W grudniu 2013 r. kupiłem używany samochód kempingowy (faktura VAT 23%). Samochód został przerobiony z ciężarowego w 2011 r. Wpisałem auto do ŚT w mojej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »