Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopot ze znajomymi w wynajmowanym mieszkaniu

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-02-19

Przez 9 miesięcy nie płaciłam urzędowi skarbowemu podatku za wynajem mieszkania. Prawda jest taka, że wynajmuję mieszkanie znajomym i nie mieliśmy umowy pisemnej ani nie płacili kaucji. To są moi pierwsi najemcy i nawet nie zdawałam sobie z takich spraw sprawy. Nie mogliśmy się jednak dogadać i zaproponowałam, żebyśmy zakończyli współpracę, dając im 1,5-miesięczne wypowiedzenie. Poczułam się wykorzystana bo jako znajomi przez kilka miesięcy płacili zaniżoną sumę i zawsze szłam im na rękę, a teraz nie mają zamiaru się wyprowadzić i zastraszają mnie urzędem skarbowym i założeniem sprawy cywilnej. Jak mogę spłacić zadłużenie podatkowe, aby nie mieć problemu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Winna Pani skorygować złożone rozliczenie za poprzedni rok bądź jeśli jeszcze go Pani nie złożyła, ująć w nim przychody z najmu i wpłacić zaległe zaliczki na podatek wraz z należnymi odsetkami oraz, na wszelki wypadek, złożyć tzw. czynny żal.

Przechodząc do szczegółów, zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, lecz niezawarcie jej na piśmie nie powoduje jej nieważności, gdyż zgodnie z art. 660 w razie niezachowania tej formy umowę poczytuje się za zawartą na czas nie oznaczony. Reasumując, z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż ma Pani z najemcą ważną, ustną, umowę najmu na czas nieoznaczony i z tego tytułu uzyskuje Pani przychód.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu jest: m.in. najem, przychodem z najmu jest czynsz w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji przez najemcę. Podatnicy osiągający dochody z najmu są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, zatem odsetki nie będą liczone od końca roku a dla każdej zaliczki osobno.

Reasumując, moim zdaniem powinna Pani opodatkować osiągnięte z najmu dochody (zapłacić odsetki) i złożyć tzw. czynny żal ,by uniknąć kary z Kodeksu karnego skarbowego, aczkolwiek to już może okazać się niemożliwe, bowiem czynny żal jest nieskuteczny, gdy został złożony:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, a dokładniej art. 54 §1, §2 i §3, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, a jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (tj. nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia), sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Konsekwencji karnoskarbowych można uniknąć, kierując się normami art. 16 i 16a, czyli w uproszczeniu:

  • składając prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiszczając, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie;
  • korzystając z instytucji czynnego żalu gdy złożenie prawnie skutecznej korekty nie jest możliwe/wystarczające.

O czynnym żalu dowie się pani więcej tu:

http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

W kwestii zaś wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a gdy ich brak z zachowaniem terminów ustawowych. Zgodnie z art. 673 § 2 Kodeksu cywilnego ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód.

Pozew zawsze jest możliwy tak jak i duże jest prawdopodobieństwo, że brak pisemnej umowy spowoduje dodatkowe komplikacje bowiem strona przeciwna może strać się udowadniać korzystne dla siebie „fakty”, np. że najem był na czas oznaczony albo że termin wypowiedzenia ustaliliście roczny itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »