Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje podatkowe handlu domenami internetowymi

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-29

Mam pytanie odnośnie odsprzedaży domen internetowych. Obecnie prowadzę działalność na ryczałcie. Czy handel domenami może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Porusza Pan szalenie interesujący i tak naprawdę niezbadany temat. To o czym potocznie mówi się „sprzedaż domeny” de facto stanowi odpłatną zmianę abonenta domeny. Trudno tu zatem wskazywać, że mamy do czynienia z transakcją sprzedaży rzeczy, albowiem przedmiot takiej umowy nie jest rzeczą. Trudno również uznać, iż świadczy Pan usługę umożliwiając zmianę abonenta domeny, stąd – z punktu widzenia ryczałtu – zastrzeżenie, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, moim zdaniem Pana nie dotyczy w omawianym zakresie. Co zatem jest przedmiotem transakcji? Wydaje się, że prawo majątkowe, lecz i tu zdania są podzielone, nawet organy podległe Ministrowi Finansów wydawały w tym zakresie sprzeczne ze sobą interpretacje. Uznając, że mamy do czynienia z prawem majątkowym, tj. zakładając, że „sprzedaż domeny” jest zbyciem prawa majątkowego ponownie natrafiamy na przeszkodę w postaci zupełnie niejednolitego traktowania w prawie podatkowym przychodów ze sprzedaży praw majątkowych w analogicznych sytuacjach. Część doktryny i organów podatkowych twierdzi, że taki przychód jest przychodem z działalności gospodarczej i nie wyłącza z ryczałtu, a część twierdzi, że nie wyłącza z ryczałtu, albowiem nie jest przychodem z działalności gospodarczej, a z odrębnego źródła przychodu jakim jest zbycie praw majątkowych opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W jednej z interpretacji podatkowych wnioskodawca pytając wyśnił, że jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu, rozlicza się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i chciałby sprzedać domenę internetową w związku ze zmianą partnera handlowego – wnioskodawca zapytał „Czy sprzedając domenę internetową Zainteresowany nie utraci możliwości rozliczania się z fiskusem na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?”. Organ odpowiedział tak, jak wskazuję w ostatnim z przykładów, tj., iż „Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. nr ILPB1/415-1155/10-4/AP dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu sprzedaży domeny internetowej, w przedmiotowej sprawie przychód ze sprzedaży domeny internetowej stanowić będzie przychód z praw majątkowych, a nie przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, sprzedaż domeny internetowej nie spowoduje u Wnioskodawcy utraty prawa do opodatkowania przychodów z prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych”. Podobnie, przy sprzedaży praw ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej (czyli również praw majątkowych) wypowiadał się np. A.M. Brzeziński [VDP 32546], a przeciwnie M. Jurek [VDP 56386].

Ja uważam, że gdy sprzedaż domen/domeny jest związana z działalnością gospodarczą, to należne wynagrodzenie winno być traktowane jako przychód z działalności gospodarczej, a skoro działalność jest opodatkowana w sposób zryczałtowany to i ten przychód w sposób zryczałtowany winien zostać opodatkowany, jednocześnie nie znajduję podstawy prawnej, która wskazywałaby na utratę prawa do opodatkowania w sposób zryczałtowany na skutek osiągnięcia takiego przychodu. Niemniej jednak, jak wyjaśniłem powyżej, z tematem tym wiąże się wiele kontrowersji, stąd organy podatkowe mogą dokonać w omawianym przypadku innej interpretacji.

Z Pana punktu widzenia dobrze byłoby zabezpieczyć się przed ewentualnym konfliktem z fiskusem, stąd rekomendowałbym Panu:

  • najpierw wystąpienie do GUS (dokładniej do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi) o wydanie informacji w zakresie klasyfikacji takiej transakcji „sprzedaży domeny” według klasyfikacji PKWiU,
  • następnie (podając PKWiU) wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną na druku ORD-IN w przedmiotowym zakresie, gdzie jako stanowisko własne wskaże Pan, że „sprzedaż domeny” stanowi przychód z działalności opodatkowany ryczałtem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »