Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola skarbowa trzech działalności na raz

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2016-09-19

Ja, ojciec i matka prowadzimy każde swoją działalność. W czasie kontroli w firmie matki US wychwycił przelewy z konta firmowego na konto firmowe syna. Występowały też przelewy od syna do matki oraz opłacanie faktury syna z konta matki i faktur matki z konta syna. US uznał powyższe jako darowiznę i po ujawnieniu nakłada 20% podatku. Czy można jakoś obejść ten podatek lub go obniżyć? Zaproponowaliśmy, aby zapłacić podatek od kompensaty przelewów między firmami, ale kontrolerzy są nieugięci. Małżonkowie mają wspólność majątkową

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Teraz nie da się już „tworzyć” historii, więc de facto ale i de iure należałoby opodatkować takie zdarzenia, jakie miały miejsce. U rodziców, gdy istnieje wspólność majątkowa, do majątku wspólnego trafiają m.in. pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; więc wydatki czynione z tych środków przez małżonków nie są darowiznami. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Tym samym mogły mieć opisane transfery charakter darowizn między matką i synem. Jeśli były to darowizny, to te starsze niż 6 miesięcy rzeczywiście mogą zostać opodatkowane stawką podatku podwyższoną do 20% (tak jest, gdy obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony). Inna sytuacja, w pewnym sensie alternatywna, opiera się ma art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, na mocy tego przepisu z depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Na ogół takie „użyczenie” chwilowe pieniędzy wypełnia definicję depozytu nieprawidłowego. Jest to w praktyce wykorzystywane przez organy w taki sposób, że wpływ, bez tytułu prawnego, środków pieniężnych na rachunek bankowy organy podatkowe klasyfikują jako depozyt nieprawidłowy. Tu niestety też w pewnym sensie sankcją jest stawka 20%. Podstawową konsekwencją powstania depozytu nieprawidłowego (czyli z prawnego punktu widzenia zaistnienie czynności cywilnoprawnej w postaci umowy depozytu nieprawidłowego) jest podleganie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości tego depozytu (jest 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie deklaracji PCC). Podatek wzrasta, podobnie jak przy darowiźnie, do 20%, gdy przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się mama jako podatnik, na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony. Analogicznie sprawa wygląda w przypadku pożyczek. Niestety sam tytuł przelewu nie ma wielkiego znaczenia gdyż konsekwencje podatkowe generuje tu czynność (zdarzenie) stojące za przelewem, będące jego podstawą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Darowizny z ostatnich miesięcy mogą być zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (tam gdzie dokonywane były pomiędzy rachunkami matki i syna) zgłoszone do US i skorzystają ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Ewentualna linia obrony: kwestia zapłaty faktur za syna przez mamę i ewentualnie odwrotnie to w mojej ocenie nie jest darowizna, będzie nią dopiero, gdy np. syn mamę lub mama syna zwolnią z długu. Tu trzeba by dokonać dokładniejszej analizy, w praktyce wykorzystuje się czasem instytucję wstąpienia w prawa wierzyciela, ma to miejsce gdy osoba trzecia, spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; (zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie). W takiej sytuacji dług nie znika, tylko wierzyciel jest inny. Zatem syn od mamy czy mama od syna otrzymałby darowiznę, według mojej oceny dopiero w momencie ewentualnego zwolnienia z długu. Do tej chwili takie zdarzenie byłoby obojętne podatkowo.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Usługi na rzecz jednego podmiotu a ryczałt

Mój narzeczony prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane) opodatkowaną ryczałtem. Podczas kontroli skarbowej zakwestionowano...

Handel na Allegro a urząd skarbowy

Problem dotyczy mojej córki, która przez kilka lat handlowała na Allegro. Córka nie zarejestrowała działalności i nie płaciła podatków. W końcu...

Zmiana inspektora kontroli skarbowej

Po wniesieniu odwołania od decyzji dyrektora UKS do Izby Skarbowej ta ostatnia uchyliła decyzję i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia....

Najem magazynu w zamian za prace remontowe

Moja narzeczona prowadzi własną działalność gospodarczą. Mój tata wynajął jej magazyn nieodpłatnie w zamian za prace remontowe (które wyniosły ok....

Wezwanie Urzedu Skarbowego do złożenia wyjaśnień w sprawie samochodu

Mój tata sprowadził samochód z zagranicy. Zapisał go na mnie, a potem sprzedał. Przyszło do mnie wezwanie do US. Stwierdziłam w urzędzie, że...

Nielegalna sprzedaż na Allegro, brak działalności gospodarczej

Sprzedawałam rzeczy na Allegro, nie prowadząc działalności gospodarczej. Złożono na mnie donos do US i pojawili się u mnie urzędnicy skarbówki....

Odmowa rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatku VAT

W 2010 prowadziłem działalność gospodarczą, w 2014 roku miałem kontrolę z izby skarbowej (rok 2010 do września), która wykazała uszczuplenia...

Wygrana w zakładach wzajemnych poza terytorium Polski a Urząd Skarbowy

Załóżmy, że znajdując się poza granicami Polski, na skutek zawierania zakładów wzajemnych przez sieć Internet znacznie się wzbogacę. Wygrane z kont...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »