Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta CIT-8

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-07-29

Nasza firma jest podatnikiem podatku od osób prawnych, odprowadzamy podatek w zaliczkach. W wyniku błędnych wyliczeń podatku w zaliczkach nie odprowadzaliśmy, ponieważ stratę z lat ubiegłych odliczaliśmy w całości od podatku, a nie od podstawy dochodu. Przy składaniu CIT-8 wyliczony został i zapłacony podatek za rok miniony. Czy w tej sytuacji należy zrobić korektę CIT-8 i wyliczyć należne zaliczki oraz odsetki? Dodam, że urząd będzie musiał na zwrócić nadpłatę. Za grudzień natomiast nie byłoby podatku. Jak zrobić korektę deklaracji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie w tej sytuacji należałoby skorygować CIT-8 w taki sposób, aby:

  • za każdy miesiąc wyliczyć i wykazać należne zaliczki (część „G” zeznania);
  • w grudniu (jak wnioskuję z Pani opisu) zaliczka wyniosłaby „0” złotych;
  • zobowiązanie podatkowe za cały rok 2013 wykazać w wysokości należnej (zakładam, że niższej niż zaliczki) – ponieważ zostało opłacone w ustawowym terminie, nie będzie tu konieczności naliczania jakichkolwiek odsetek.

Zaliczek w tym przypadku nie należy już odprowadzać, zaległością będą natomiast odsetki od każdej z zaliczek od dnia następującego po terminie jej płatności, do dnia złożenia zeznania (zakładam, że zeznanie zostało złożone 31 marca 2014, wtedy też podatek został uregulowany).

Odsetki od każdej z zaliczek należy wyliczyć oddzielnie oraz wpłacić bez wezwania na rachunek urzędu – można w tym celu skorzystać z jednego z ogólnie dostępnych kalkulatorów odsetkowych, np. http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/odsetkowy/

Nadmieniam, że chociaż teoretycznie to na podatniku ciąży obowiązek samodzielnego obliczenia i wpłacenia odsetek od nieterminowych zaliczek, jeżeli jednak podatnik nie dopełni tego obowiązku, decyzję określającą wysokość odsetek wyda organ podatkowy – wynika to z art. 53 § 3 i art. 55 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jeżeli mimo że w zeznaniu rocznym wykazali Państwo podatek do zapłaty, nie wypełniono pozycji zaliczek w ogóle, prawdopodobnie w przypadku nieskorygowania zeznania doszłoby do czynności sprawdzających (od momentu wprowadzenia obowiązku odprowadzania zaliczek za grudzień jest to jedna z typowych przyczyn weryfikacji zeznań podatkowych z ramienia urzędu).

W założeniu skorygowania zeznania i odprowadzenia odsetek żadnych innych negatywnych konsekwencji nie będzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »