Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta zgłoszenia

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-04-24

W 2010 r. zmarła moja mama, w sądzie przeprowadzono postępowanie spadkowe. Odziedziczyłam z tatą po połowie mieszkania, złożyłyśmy deklarację SD-Z2, w której przypadkowo błędnie określiłam udział w nabytej nieruchomości. Czy możliwa jest korekta zgłoszenia? Czy urząd może mnie ukarać za ten błąd?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Przedstawia Pani ciekawy problem z punktu widzenia prawa.

 

Normalnie w razie pomyłki deklarację koryguje się, dołączając do korygującej deklaracji pismo z uzasadnieniem przyczyn korekty. Skuteczne złożenie korekty wyłącza w ogóle możliwość ukarania, gdyż zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”.

 

Problematyczna jest kwestia, czy można skorygować zgłoszenie SD-Z2? Moim zdaniem nie, gdyż jest to właśnie „zgłoszenie”, a korygować można jedynie deklaracje w myśl definicji, jaką deklaracje są objęte przez Ordynację podatkową, która uznaje, że ilekroć mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ordynacje podatkowa nie daje więc możliwości skorygowania „zgłoszenia”, a SD-Z2 to zgłoszenie.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Paradoksalnie jednak Minister Finansów dopuszcza korygowanie zgłoszenia SD-Z2, gdyż w polu 7. zgłoszenia, kwadrat 2. widnieje właśnie „korekta zgłoszenia”.

 

Wydaje się, ze doktryna również akceptuje taką możliwość.


By zatem uniknąć ewentualnych problemów, nie tyle nawet z konsekwencjami z Kodeksu karnego skarbowego, ile z ewentualnym podatkiem od spadków i darowizn, winna Pani złożyć korektę SD-Z2 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tejże korekty.

 

To, czy w ogóle można by Panią ukarać z Kodeksu karnego skarbowego za złe wypełnienie zgłoszenia, również jest sprawą problematyczną, gdyż Kodeks karny skarbowy we fragmentach o karaniu za „błędy” w deklaracji przyjmuje, że „użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: »czynności sprawdzające«, »deklaracja«, »informacja podatkowa«, »inkasent«, »kontrola podatkowa«, »obowiązek podatkowy«, »podatek«, »podatnik«, »płatnik«, »zwrot podatku«, mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)”. Jak już wskazałem, Ordynacja do deklaracji nie zalicza zgłoszeń. Problematyczna zatem byłaby prawidłowa kwalifikacja opisanego czynu.

 

Konkludując, najbezpieczniejszym wyjściem z sytuacji jest moim zdaniem złożenie pisemnie korekty zgłoszenia SD-Z2 wraz z uzasadnieniem jej przyczyn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Darowizna dla pasierba

Mój ojciec mieszka w Wietnamie wraz z żoną (dwa lata temu ożenił się z Wietnamką). Macocha chce mi podarować 700 tys. zł albo nieruchomość o takiej...

Darowizna pieniężna od rodziców

Rodzice chcą darować mi 50 tys. zł na zakup mieszkania. Jak to zrobić, aby podatek był jak najmniejszy? Czy jeśli później będę otrzymywać kolejne...

Darowizna w III grupie podatkowej

Jeśli otrzymam od osoby z  III grupy podatkowej  darowiznę pieniężną (przelewem na konto), mieszczącą się w progu...

Korekta zgłoszenia SD-Z2

W 2009 r. złożyłem zgłoszenie SD-Z2 w związku z nabyciem spadku. Dopiero teraz zauważyłem, że w zgłoszeniu znajduje się błąd, który dotyczy łącznej...

Nieujawnione źródła dochodów

Planuję zakup mieszkania o wartości 220 tys. zł, mimo że jestem osobą młodą i mam niepewną pracę. Pieniądze na zakup otrzymam w formie...

Środki pieniężne jako darowizna

Nasz syn od lat mieszka w Australii, ma tamtejsze obywatelstwo. Chcemy przekazać mu środki pieniężne jako darowiznę . Czy musimy to gdzieś...

Data otrzymania darowizny a obowiązek podatkowy

W sierpniu zeszłego roku rodzice przelali na konto dewelopera połowę kwoty na zakup mieszkania dla mnie – przelew opisany moim nazwiskiem. Termin na...

Spadkobierca z III grupy podatkowej

Dostałem w spadku na mocy testamentów dom po bezdzietnym małżeństwie – siostrze mojej babci i jej mężu. Chciałbym przeprowadzić sprawę...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »