Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korekta zgłoszenia

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-04-24

W 2010 r. zmarła moja mama, w sądzie przeprowadzono postępowanie spadkowe. Odziedziczyłam z tatą po połowie mieszkania, złożyłyśmy deklarację SD-Z2, w której przypadkowo błędnie określiłam udział w nabytej nieruchomości. Czy możliwa jest korekta zgłoszenia? Czy urząd może mnie ukarać za ten błąd?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Przedstawia Pani ciekawy problem z punktu widzenia prawa.

 

Normalnie w razie pomyłki deklarację koryguje się, dołączając do korygującej deklaracji pismo z uzasadnieniem przyczyn korekty. Skuteczne złożenie korekty wyłącza w ogóle możliwość ukarania, gdyż zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie”.

 

Problematyczna jest kwestia, czy można skorygować zgłoszenie SD-Z2? Moim zdaniem nie, gdyż jest to właśnie „zgłoszenie”, a korygować można jedynie deklaracje w myśl definicji, jaką deklaracje są objęte przez Ordynację podatkową, która uznaje, że ilekroć mowa o deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Ordynacje podatkowa nie daje więc możliwości skorygowania „zgłoszenia”, a SD-Z2 to zgłoszenie.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Paradoksalnie jednak Minister Finansów dopuszcza korygowanie zgłoszenia SD-Z2, gdyż w polu 7. zgłoszenia, kwadrat 2. widnieje właśnie „korekta zgłoszenia”.

 

Wydaje się, ze doktryna również akceptuje taką możliwość.


By zatem uniknąć ewentualnych problemów, nie tyle nawet z konsekwencjami z Kodeksu karnego skarbowego, ile z ewentualnym podatkiem od spadków i darowizn, winna Pani złożyć korektę SD-Z2 wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn tejże korekty.

 

To, czy w ogóle można by Panią ukarać z Kodeksu karnego skarbowego za złe wypełnienie zgłoszenia, również jest sprawą problematyczną, gdyż Kodeks karny skarbowy we fragmentach o karaniu za „błędy” w deklaracji przyjmuje, że „użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: »czynności sprawdzające«, »deklaracja«, »informacja podatkowa«, »inkasent«, »kontrola podatkowa«, »obowiązek podatkowy«, »podatek«, »podatnik«, »płatnik«, »zwrot podatku«, mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)”. Jak już wskazałem, Ordynacja do deklaracji nie zalicza zgłoszeń. Problematyczna zatem byłaby prawidłowa kwalifikacja opisanego czynu.

 

Konkludując, najbezpieczniejszym wyjściem z sytuacji jest moim zdaniem złożenie pisemnie korekty zgłoszenia SD-Z2 wraz z uzasadnieniem jej przyczyn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »