Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-05-23

Jakie są koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia obejmującej wykonanie strony internetowej bez zbycia praw autorskich – 20% czy 50%?

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena

Zakładam, że pyta Pan o sytuację, gdy osoba wykonująca stronę osiąga przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a), tj. przychód z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwany od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej lub jej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9).

Jeśli tak, to w sytuacji, gdy nie dochodzi do korzystania przez twórcę z praw autorskich, koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 przyjmuje się tu w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Inaczej jest, gdy tzw. korzystanie lub rozporządzenie prawami ma miejsce, koszty z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami ustawodawca określił bowiem w wysokości 50% uzyskanego przychodu (z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód).

W literaturze i nie tylko jest to kwestia sporna, czy sprzedaż egzemplarza dzieła lub też samo jego wykonanie na czyjeś zlecenie wiąże się z korzystaniem z praw lub rozporządzaniem prawami. Rozstrzygnięcie tego problemy tak naprawdę determinuje właściwy sposób opodatkowania. Za jednym i drugim punktem widzenia przemawiają pewne względy, jednak moim zdaniem samo wykonanie dzieła na zlecenie nie może być rozpoznawane jako korzystanie lub rozporządzenie prawami, ja widzę tu jedynie powstanie dzieła na zlecenie – jeśli brak jest postanowień odnośnie np. przeniesienia praw, licencji, korzystania z dzieła przez zlecającego itp., moim zdaniem stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu od umowy-zlecenia byłoby nieuprawnione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »