Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie zakupu mieszkania na firmę

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-12-07

Chce kupić nowe mieszkanie od dewelopera, w którym będę mieszkać i prowadzić firmę. Proszę o poradę, jak prawidłowo rozliczyć ten zakup mieszkania na firmę w książce przychodów i rozchodów – od aktu notarialnego po zakup mebli i wyposażenia codziennego użytku. Jak powinny wyglądać faktury zakupu? Czy mogę rozliczyć wszystkie koszty zakupu mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sam zakup mieszkania (koszty zakupu mieszkania) nie będzie odzwierciedlony w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jedyną formą, w jakiej można zaliczyć jego wartość w ciężar kosztów, jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych i rozliczanie odpisów amortyzacyjnych.

 

Jednak z uwagi na to, że nieruchomość w działalności gospodarczej będzie używana tylko częściowo – należy ustalić jej wartość początkową zgodnie z art. 22f ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

 

Przepis ten mówi, że „jeżeli tylko część nieruchomości, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej bądź wynajmowana lub wydzierżawiana – odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej nieruchomości, budynku lub lokalu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierżawianej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości, budynku lub lokalu”.

 

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że zakup mieszkania wiąże się z reguły z zakupem udziału w gruncie (niepodlegającego amortyzacji) – dobrze zatem jeszcze przed podpisaniem umowy zadbać o to, aby w umowie wskazana była cena w rozbiciu na mieszkanie i grunt. Jeżeli takiego rozróżnienie w akcie notarialnym nie będzie, będzie Pani miała obowiązek wycenić wartość gruntu we własnym zakresie, co może być kłopotliwe.

 

Wartość początkową części mieszkania wykorzystywanej w działalności należy wykazać (po odjęciu wartości gruntu) w ewidencji środków trwałych; do wyliczenia wartości odpisów służy tabela amortyzacyjna. W przypadku nowego mieszkania stawka amortyzacji wynosiła będzie 1,5% rocznie.

 

Z uwagi na to, że w przypadku użytkowania tylko części mieszkania wartości amortyzacji bywają często nieznaczne – niejednokrotnie podatnicy rezygnują z zaliczania wartości lokalu do środków trwałych (jest to również prawidłowe i zależy od woli właściciela).

 

Do wartości początkowej mieszkania można doliczyć wszelkie koszty zakupu mieszkania poniesione przed wprowadzeniem go do użytkowania – np. koszty notarialne, koszty pośrednictwa, prowizje i opłaty kredytowe.

 

Koszty poniesione już po przyjęciu środka trwałego do użytkowania zalicza się bezpośrednio w poczet kosztów uzyskania przychodów – należy przy tym pamiętać, że środek trwały wprowadzony do ewidencji powinien być kompletny i zdatny do użytku – nie można więc rozpocząć amortyzacji mieszkania, które np. dopiero wymaga wykończenia.

 

Jeżeli chodzi o zaliczanie w poczet kosztów wyposażenia mieszkania – taka możliwość będzie uzależniona przede wszystkim od tego, czy dokonywany zakup ma charakter „prywatny” (np. telewizor, łóżko do sypialni), czy też firmowy (np. meble biurowe do pokoju przeznaczonego na biuro). Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami; przy jednostkowej wartości nie wyższej niż 3500 zł będzie Pani miała prawo zamortyzować je jednorazowo lub zaliczyć je w poczet wyposażenia (wpis do ewidencji wyposażenia dotyczy składników majątku o wartości wyższej niż 1500 zł). Składniki o wartości niższej niż 1500 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty ich uzyskania w momencie poniesienia wydatku.

 

W koszty mogłaby Pani również zaliczać przypadającą na część nieruchomości wykorzystywaną w działalności gospodarczej część odsetek kredytowych (od momentu przyjęcia do użytkowania).

 

Ponieważ pytanie o koszty zakupu mieszkania, które Pani zadała, ma dość szeroki zakres – opisałam powyżej dość ogólnie zasady dokumentacji i zaliczania w koszty poszczególnych składników majątku, jeżeli ma Pani w tym momencie pytania odnośnie któregoś z punktów mojej wypowiedzi – proszę wskazać, które fragmenty wymagają uszczegółowienia.

 

Nie odnosiłam się do podatku od towarów i usług (nie wiem, jaki jest Pani status w tym zakresie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »