Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Księgowanie dotacji unijnych

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-07-17

Nasza spółka otrzymała z Unii Europejskiej dotacje na 5 szkoleń dla pracowników. Jakie obostrzenia obowiązują przy księgowaniu dotacji unijnych? Proszę o pilną odpowiedź.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na szybko niestety niewiele mogę podpowiedzieć – każdy program unijny dzieli się na tzw. działania – do każdego z zadań publikowane są (zazwyczaj przez instytucję zarządzającą czy wdrażającą konkretne zadanie) wytyczne co do wymogów prawidłowego dokumentowania i wydzielenia kosztów (księgowania dotacji unijnych); dodatkowe szczegółowe wymogi są zazwyczaj wskazane w konkretnej umowie.

 

Przy takim stanie wiedzy, jaki mam w tej chwili, mogę wyłącznie podpowiedzieć bardzo „ogólnie”, jakie jest właściwe księgowanie dotacji unijnych.

 

Zazwyczaj wymagane jest prowadzenie odrębnej ewidencji kosztów sfinansowanych z dotacji; w zależności od typu księgowości wymaganie to realizowane jest w różny sposób. Jeżeli prowadzicie Państwo pełną księgowość, należałoby wydatki sfinansowane z dotacji księgować na wyodrębnionych w tym celu kontach księgowych (zazwyczaj wymagane jest, aby w nazwie konta podać pełny numer umowy i adnotację „Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej …” – pełną treść wymaganej adnotacji najprawdopodobniej ma Pan w umowie.

 

Jeżeli księgowość prowadzona jest w dwóch układach, najlepiej byłoby wyodrębnić konto dotacyjne w ramach kont zespołu „5”; jeżeli prowadzona jest ewidencja w układzie wyłącznie rodzajowym – wyodrębnić takie konto księgowe w zespole „4”.

 

Dodatkowe wymogi stawia się w zakresie właściwego opisania faktur – tu również zazwyczaj w umowie czy dokumentacji każdego zadania wskazany jest zapis, jaki musi być umieszczony na każdej fakturze; zazwyczaj ma on brzmienie „Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu …, działanie …, poddziałanie …, umowa nr …” – najprościej wyrobić sobie pieczątkę zawierającą taki opis i przybijać ją na fakturach.

 

Przedstawiane do kontroli faktury księgujące dotacje unijne muszą być przede wszystkim poprawne (formalnie, merytorycznie) i poprawnie zadekretowane (adnotacje, sprawdzenie itp. – zgodnie z ustawą o rachunkowości). Poprawność formalną urzędnicy doprowadzają często do absurdu – radziłabym więc sprawdzić bardzo dokładnie nazwę i adres podmiotu w fakturach (zgodność z danymi w KRS); prawidłowość faktur, zaokrąglenia itp. Niejednokrotnie problemem może być nawet różnice w zaokrągleniach o 1 grosz (wydaje się to nierealne, ale jednak tak się zdarza).

 

Dokładniejsze wytyczne mogłabym spróbować opracować, znając dokładną dokumentację danego zadania i umowę – niestety wymagałoby to trochę więcej czasu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Status bezrobotnego – czy można go przyznać udziałowcowi spółki z o.o. w zawieszeniu?

Od 20 lat jestem udziałowcem w sp. z o.o. (udziały 50/50) zarejestrowanej w RHB i nieprzerejestrowanej do KRS, która nigdy nie prowadziła i nie prowadzi...

 

Niezgłoszenie pożyczki do urzędu skarbowego

12 maja 2010 r. otwarłem działalność gospodarczą. Od początku pomagał mi tata, który przekazał mi łącznie 60 000 zł (gdy zarobiłem, oddałem mu...

 

Dług w urzędzie skarbowym

Od 2012 roku pracuję za granicą (w Holandii). Przedtem prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą, która nie przynosiła dochodów; pozostał mi po niej...

 

Przedawnienie podatku od czynności cywilnoprawnych

Przedawnienie podatku od czynności cywilnoprawnych

Czy muszę złożyć deklarację PCC-3 za samochody zakupione w latach 2005 i 2007? Od ich zakupu minęło już ponad 5 lat, ale wyczytałem, że to zobowiązanie...

Odzyskanie dokumentów księgowych z biura

Nasza firma korzystała w 2012 r. z usług biura rachunkowego. Pod koniec 2011 r. zrezygnowaliśmy z tego biura, przenosząc się do innego. Niestety...

 

Zakup działki na firmę

Chcę kupić działkę, aby wybudować na niej budynek wielorodzinny i następnie sprzedać mieszkania w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »