Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno mieszkania wspólnie z żoną za pieniądze otrzymane w darowiźnie

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-04-14

4 miesiące temu mąż otrzymał darowiznę pieniężną (na nasze wspólne konto) od swoich rodziców. Za te pieniądze kupił mieszkanie. Akt notarialny został spisany na męża i na mnie jako żonę. Nie mamy rozdzielności majątkowej, mamy wspólne konto i gospodarstwo. Czy jestem zobowiązana do powiadamiania urzędu skarbowego, że nabyłam nieruchomość jako wspólny majątek, a pieniądze pochodzą z darowizny moich teściów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Akt notarialny trafia do urzędu skarbowego niemal natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, albowiem jego odpis wysyła notariusz, ma taki obowiązek. Pani nie ma obowiązku zgłaszania nabycia żadnej rzeczy za pieniądze z majątku wspólnego.

W mojej jednak ocenie sytuacja nie jest prawidłowa, bowiem albo winni Państwo przed zawarciem aktu notarialnego rozszerzyć wspólność majątkową na otrzymane przez męża środki, albo należało przyjąć, że mąż nabywa nieruchomość do majątku odrębnego za środki z majątku odrębnego.

Darowizna od rodziców męża, nawet wpłacona na Państwa konto wspólne, jest majątkiem osobistym męża, jeśli tylko on został obdarowany. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ponadto przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a w tej sytuacji tak nie jest, także należą do majątku osobistego małżonków (art. 33 pkt 10).

Reasumując, nie jest Pani zobowiązana do powiadamiania, że nabyto wspólnie nieruchomość, jeśli w akcie notarialnym jest zapis, że nabycie ma miejsce ze środków pochodzących z majątku wspólnego (musi Pani sobie to sprawdzić w akcie notarialnym). Wtedy jednak otwarte pozostaje pytanie natury prawnej, jak te środki się tam znalazły i czy zdarzenie to rodzi obowiązek zgłoszenia bądź wypełnia prawnopodatkowy stan faktyczny prowadzący do powstania obowiązku podatkowego? Niekiedy organy podatkowe uznają taką sytuację za darowiznę, wtedy należałoby złożyć SD-Z2 z wyciągiem z rachunku bankowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego – taka kwalifikacja jednak nie wynika z Pani opisu stanu faktycznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »