Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno mieszkania za gotówkę i darowizna od rodziców

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2015-04-01

Od prawie 10 lat pracuję w jednym z krajów skandynawskich, tam płacę podatki. Planuję jednak wkrótce kupić w Polsce mieszkanie za kwotę około 300 tys. zł. Połowę tej kwoty posiadam w bankach na lokatach, część jeszcze to waluta w gotówce i około 80 tys. zł chcą mi na ten cel podarować rodzice. Czy od tej darowizny będę musiał zapłacić podatek, a jeśli tak, to jak go uniknąć? Dodam jeszcze, że w tym roku już otrzymałem od nich darowiznę w postaci działki budowlanej o znacznej wartości. Ogólnie kupując mieszkanie za gotówkę, czy nie będę miał problemów z urzędem skarbowym, jeżeli pieniądze były zarobione za granicą i tam, a nie w Polsce, został zapłacony podatek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kupno mieszkania za gotówkę i darowizna od rodziców

Czy pieniądze otrzymane od rodziców podlegają podatkowi od spadków i darowizn?

Mamy tu do czynienie z dwoma tematami, tj. darowizny oraz legalności posiadanego kapitału. Postaram się oba te tematy w wystarczającym stopniu Panu nakreślić.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Co do zasady darowizna od rodziców będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, bowiem ma Pan obywatelstwo polskie, jak zakładam, a nawet nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy darowizny nabywca jest obywatelem polskim. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn ciąży na nabywcy, tj. obdarowanym, a powstaje w przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn

Nie oznacza to jednak, że musi Pan zapłacić podatek, bowiem ma Pan możliwość w całości skorzystać ze zwolnienia, zgodnie bowiem z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych czyli również dzieci od rodziców, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy (tu od dnia wykonania darowizny, jeśli nie będzie dla niej aktu notarialnego) oraz
  2. w przypadku darowizny środków pieniężnych (gdy przekracza kwotę darowizn 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zawiadomienie US o otrzymaniu darowizny przed upływem 6 miesięcy

Konkludując, nie zapłaci Pan podatku, jeśli darowizna będzie wykonana przelewem z konta rodziców i złoży Pan w ciągu 6 miesięcy zawiadomienie SD-Z2. Środki te może Pan wydać na dowolny cel i nie musi Pan się z ich wydatkowania rozliczać.

Zakup mieszkania w Polsce za środki zarobione poza krajem

W kwestii zakupu mieszkania w Polsce ze środków zarobionych poza krajem warto wiedzieć, że odpis aktu notarialnego otrzymuje fiskus. W akcie notarialnym widać wydatkowaną kwotę, organ podatkowy sprawdza, czy taką kwotę Pan zarobił lub uzyskał w inny legalny i podlegający „ewidencji” sposób, a nie ma w systemie Pana zarobków. Gdy fiskus widzi, że wydano kwotę większą niż to, co Pan tu zarobił, na ogół wzywa do wskazania pochodzenia środków. Wtedy należy wskazać, iż środki zostały zarobione i poprawnie opodatkowane w kraju, gdzie Pan pracuje (kopie zeznań podatkowych będą prawdopodobnie niezbędne) i na tym sprawa się powinna skończyć, jeśli rzeczywiście w sposób poprawny zarobki opodatkowano. Ponadto organ będzie „widział” pieniądze z darowizny, jeśli przed nabyciem mieszkania złoży Pan SD-Z2, zgłaszając darowiznę, więc warto tak właśnie postąpić. Warto pamiętać również przy wydatkowaniu w kraju gotówki przywiezionej z innego państwa o restrykcjach dotyczących przewożenia gotówki. Nie znam wewnętrznego prawa kraju Pana pracy, lecz prawdopodobnie jest ustalona kwota, którą można wywieźć lub którą należy zadeklarować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »