Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwartalna metoda wpłacania zaliczek na podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-10

W 2016 roku przychód netto ze sprzedaży wyniósł 5 061 782 zł. Cz w tej sytuacji będę mogła nadal korzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy? Rozliczam się według stawki 19%  podatek liniowy).

Aleksander Słysz

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będący małymi podatnikami mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Ilekroć jest mowa o małym podatniku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług – nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Samego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. kwota ww. wynosiła 5 092 000 zł. – kurs z tabeli 191/A/NBP/2015. Obecnie, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. równowartość 1 200 000 euro wynosi, według kursu z tabeli nr 191/A/NBP/2016, 5 157 000 zł. Analogicznie wskazuje się w doktrynie: „Dla 2017 r. kwota ta wynosi 5.157.000 zł, a więc w 2017 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2016 r. 5.157.000 zł” (T. Krywan, Zaliczki uproszczone i kwartalne na przykładach. Publikacje Elektroniczne ABC).

Jeśli więc wartość sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT przekroczyła „limit”, traci się status małego podatnika. Jak słusznie zauważa A. Bartosiewicz: „Podkreślić w tym miejscu należy, że status małego podatnika każdorazowo oceniany jest w odniesieniu do jednego roku podatkowego. Dla oceny tego statusu każdorazowo istotny jest tylko poprzedni rok podatkowy. Zasadnicze zastrzeżenia w tej definicji budzi to, że pojęcie małego podatnika jest konstruowane poprzez odniesienie się do wartości sprzedaży brutto (łącznie z należnym podatkiem). Tymczasem podatnicy mogą prowadzić działalność opodatkowaną różnymi stawkami VAT, bądź też w ogóle nieopodatkowanymi. Wysokość daniny odprowadzonej na rachunek Państwa z tytułu VAT w odniesieniu do różnych podatników może się różnić nawet o 18,71% (licząc w kwotach brutto)” (Mały podatnik na gruncie ustaw o podatkach dochodowych. Publikacje Elektroniczne ABC).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie i przeznaczenie pieniędzy na budowę domu

Otrzymałem od rodziców w darowiźnie działkę i chcę ją od razu sprzedać. Mam pytania do takich szybkich działań prawnych. Jak wyglądają kwestie...

Kto płaci podatek od wynajmu mieszkania żony?

Mamy z żoną intercyzę, każde z nas posiada własne mieszkanie. Żona zamieszkuje ze mną w moim lokalu, swój wynajmuje. Kto płaci podatek od...

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą

W 2001 r. nabyłem prawo wieczystego użytkowania działki budowlanej. W 2014 r. zakończyłem budowę domu i po miesiącu przekształciłem działkę...

Odliczenie od podatku niezapłaconej składki

Prowadziłem działalność gospodarczą jako dodatek do normalnej pracy na etacie. Mając totalnie nieregularne dochody, udało mi się coś nawywijać...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »