Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwartalna metoda wpłacania zaliczek na podatek

Aleksander Słysz • Opublikowane: 2017-07-10

W 2016 roku przychód netto ze sprzedaży wyniósł 5 061 782 zł. Cz w tej sytuacji będę mogła nadal korzystać z kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy? Rozliczam się według stawki 19% podatek liniowy).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będący małymi podatnikami mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Ilekroć jest mowa o małym podatniku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży – wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług – nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Samego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. kwota ww. wynosiła 5 092 000 zł. – kurs z tabeli 191/A/NBP/2015. Obecnie, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. równowartość 1 200 000 euro wynosi, według kursu z tabeli nr 191/A/NBP/2016, 5 157 000 zł. Analogicznie wskazuje się w doktrynie: „Dla 2017 r. kwota ta wynosi 5.157.000 zł, a więc w 2017 r. małymi podatnikami są podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2016 r. 5.157.000 zł” (T. Krywan, Zaliczki uproszczone i kwartalne na przykładach. Publikacje Elektroniczne ABC).

Jeśli więc wartość sprzedaży wraz z kwotą należnego VAT przekroczyła „limit”, traci się status małego podatnika. Jak słusznie zauważa A. Bartosiewicz: „Podkreślić w tym miejscu należy, że status małego podatnika każdorazowo oceniany jest w odniesieniu do jednego roku podatkowego. Dla oceny tego statusu każdorazowo istotny jest tylko poprzedni rok podatkowy. Zasadnicze zastrzeżenia w tej definicji budzi to, że pojęcie małego podatnika jest konstruowane poprzez odniesienie się do wartości sprzedaży brutto (łącznie z należnym podatkiem). Tymczasem podatnicy mogą prowadzić działalność opodatkowaną różnymi stawkami VAT, bądź też w ogóle nieopodatkowanymi. Wysokość daniny odprowadzonej na rachunek Państwa z tytułu VAT w odniesieniu do różnych podatników może się różnić nawet o 18,71% (licząc w kwotach brutto)” (Mały podatnik na gruncie ustaw o podatkach dochodowych. Publikacje Elektroniczne ABC).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »