Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota zmniejszająca podatek

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-06-05

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak kwotę po okresie próbnym ustalono na 5215 zł brutto, a księgowa wyliczyła, że netto to będzie ok. 3650 zł. Wynagrodzenie pomniejszono mi o 46 zł, czyli o kwotę zmniejszającą podatek. Wyjaśniono mi to na podstawie linków, które przesyłam w załączniku. Nikt mnie wcześniej nie poinformował, że taka kwota będzie odejmowana od mojej pensji. Podobno jest to dobrowolny podatek. Jednakże księgowa twierdzi, że obecnie kwota 46 zł musi być odprowadzana i przed styczniem nie da się tego zmienić. Wolałbym dostawać taką kwotę netto, na jaką się umówiłem z pracodawcą. Co robić? Jeszcze nie podpisałem nowej umowy po okresie próbnym. Czy powinienem podpisać tę umowę?

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata

Przede wszystkim wymaga wyjaśnienia, iż przedstawione zagadnienie dotyczy zasad poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu należnego pracownikowi wynagrodzenia (przez wynagrodzenie należne należy rozumieć kwotę brutto). Nie mamy tutaj do czynienia z potrąceniem jakiegoś dobrowolnego podatku. Istota opisanego problemu sprowadza się do reguł obliczania zaliczki na podatek oraz przeliczenia wysokości wynagrodzenia netto na kwotę brutto.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczkę obliczoną według obowiązujących stawek pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. 1/12 z 556,02 zł). Jednakże warunkiem dla takiego obniżenia jest złożenie przez pracownika swojemu pracodawcy stosownego oświadczenia na druku PIT-2. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym.

 

Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone, to nie jest możliwe pomniejszanie zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek. Wymaga jednak podkreślenia, iż nie oznacza to definitywnego zmniejszenia stanu majątkowego podatnika (pracownika). Dokonując bowiem rozliczenia rocznego, pieniądze te bezpośrednio wpływają na zwiększenie nadpłaty bądź zmniejszenie podatku do zapłaty. Tym samym jedynym wówczas obciążeniem jest fakt, że nie jest możliwe bieżące dysponowanie tymi pieniędzmi, lecz zostają one odzyskane dopiero po dokonaniu rozliczenia podatkowego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Odnosząc się jednak stricte do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż skoro wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie netto, to taka kwota powinna zostać otrzymana przez podatnika. Nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych potrąceń z tej kwoty.

 

Kwota netto oznacza kwotę brutto pomniejszoną o składki ZUS w części finansowanej przez pracownika oraz podatek dochodowy. Należy zwrócić uwagę, iż elementem kalkulacji podatku jest także odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

W niniejszym przypadku niezależnie od faktu, czy złożył Pan PIT-2, czy też nie – kwota do wypłaty powinna wynieść 3700 zł (po okresie próbnym). Dokonując kalkulacji wynagrodzenia brutto, niezbędne jest zweryfikowanie, czy PIT-2 został złożony, czy też nie. Jeżeli wskazane oświadczenie nie zostało przedstawione, to kwota brutto ulega zwiększeniu.

 

Tym samym kwota brutto ustalona na poziomie 5215 zł jest nieprawidłowa. Taka wysokość wynagrodzenia byłaby właściwa jedynie w sytuacji uprzedniego złożenia przez Pana formularza PIT-2.

 

Oczywiście warto zauważyć, iż z uwagi na ustalenie kwoty wynagrodzenia w kwocie netto najbardziej opłacalny jest brak złożenia druku PIT-2. Dzięki temu przy rozliczeniu rocznym możliwy byłby zwrot kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł).

 

Podsumowując, stanowisko przedstawione przez księgową jest nieprawidłowe. Wynagrodzenie ustalone na poziomie 5215 zł brutto byłoby właściwe jedynie w sytuacji złożenia przez Pana druku PIT-2. Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone, to kwota brutto powinna być wyższa. W każdym jednak przypadku kwota do wypłaty to 3700 zł (wynagrodzenie zostało bowiem ustalone w kwocie netto). Drugi wariant jest dla Pana bardziej korzystny, gdyż w zeznaniu rocznym uzyska Pan dodatkowo zwrot kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł).

 

W kwestii podpisania umowy ciężko jest mi się wypowiedzieć bez uprzedniego szczegółowego zapoznania się z jej treścią. Ogólnie można jednak stwierdzić, iż wskazanie w umowie kwoty netto wynagrodzenia obliguje pracodawcę do wypłaty takiej właśnie kwoty. W celu rozwiązania przedstawionego problemu proponuję kontakt z księgową i przedstawienie niniejszego stanowiska. W mojej ocenie możliwe są tylko dwa rozwiązania: albo zostanie przyjęte, iż złożył Pan PIT-2 w terminie, albo należy skorygować kwotę brutto.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Czy należy zapłacić podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, a jeśli tak, to jakie przyjąć koszty nabycia w opisanym poniżej przypadku?...

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

W 2011 r. kupiłem samochód ciężarowy za 36 tys. zł. Auto było amortyzowane (prowadzę działalność gospodarczą). W czerwcu 2012 r. miał miejsce wypadek...

Koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia

Jakie są koszty uzyskania przychodu od umowy-zlecenia obejmującej wykonanie strony internetowej bez zbycia praw autorskich – 20% czy 50%?

Rozliczenie przychodów z wynajmu mieszkania

Pół roku temu odziedziczyłam mieszkanie; od tego czasu reguluję czynsz i wszystkie inne opłaty. W tym miesiącu znalazłam chętnych na wynajem nieruchomości...

Zlecanie podwykonawcom usług transportowych a stawka ryczałtu

Świadczę usługi transportowe, mam pojazdy o ładowności powyżej 2 ton. Formą opodatkowania jest ryczałt ze stawką 5,5%. Czy zlecając podwykonawcom...

Podatek od odszkodowania otrzymanego od prezydenta miasta

W 2006 r. sąd w Warszawie przyznał mi prawo dziedziczenia spadku po zmarłej w 1941 r. matce. Zgłosiłem to do urzędu skarbowego, ale...

Sprzedaż towaru poniżej ceny rynkowej

Jesteśmy firmą handlową. Kupowaliśmy u naszego dostawcy 3 projektory i dostaliśmy kamerę za kwotę 1 zł netto. Na fakturze pierwsza pozycja to projektory, a...

Rozliczanie ryczałtem

Wykonuję konserwacje elektryczne dla spółdzielni. Niedawno zlecono mi wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (jednorazowo) dla pewnej wspólnoty. Czy ta...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »