Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota zmniejszająca podatek

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-06-05

Jakiś czas temu rozpocząłem pracę w pewnej warszawskiej firmie. Podczas okresu próbnego miałem zarabiać 3200 zł, zaś później 3700 zł. Teraz jednak kwotę po okresie próbnym ustalono na 5215 zł brutto, a księgowa wyliczyła, że netto to będzie ok. 3650 zł. Wynagrodzenie pomniejszono mi o 46 zł, czyli o kwotę zmniejszającą podatek. Wyjaśniono mi to na podstawie linków, które przesyłam w załączniku. Nikt mnie wcześniej nie poinformował, że taka kwota będzie odejmowana od mojej pensji. Podobno jest to dobrowolny podatek. Jednakże księgowa twierdzi, że obecnie kwota 46 zł musi być odprowadzana i przed styczniem nie da się tego zmienić. Wolałbym dostawać taką kwotę netto, na jaką się umówiłem z pracodawcą. Co robić? Jeszcze nie podpisałem nowej umowy po okresie próbnym. Czy powinienem podpisać tę umowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim wymaga wyjaśnienia, iż przedstawione zagadnienie dotyczy zasad poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu należnego pracownikowi wynagrodzenia (przez wynagrodzenie należne należy rozumieć kwotę brutto). Nie mamy tutaj do czynienia z potrąceniem jakiegoś dobrowolnego podatku. Istota opisanego problemu sprowadza się do reguł obliczania zaliczki na podatek oraz przeliczenia wysokości wynagrodzenia netto na kwotę brutto.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczkę obliczoną według obowiązujących stawek pomniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. 1/12 z 556,02 zł). Jednakże warunkiem dla takiego obniżenia jest złożenie przez pracownika swojemu pracodawcy stosownego oświadczenia na druku PIT-2. Oświadczenie należy złożyć przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym.

 

Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone, to nie jest możliwe pomniejszanie zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek. Wymaga jednak podkreślenia, iż nie oznacza to definitywnego zmniejszenia stanu majątkowego podatnika (pracownika). Dokonując bowiem rozliczenia rocznego, pieniądze te bezpośrednio wpływają na zwiększenie nadpłaty bądź zmniejszenie podatku do zapłaty. Tym samym jedynym wówczas obciążeniem jest fakt, że nie jest możliwe bieżące dysponowanie tymi pieniędzmi, lecz zostają one odzyskane dopiero po dokonaniu rozliczenia podatkowego.

 

Odnosząc się jednak stricte do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż skoro wynagrodzenie zostało ustalone w kwocie netto, to taka kwota powinna zostać otrzymana przez podatnika. Nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek dodatkowych potrąceń z tej kwoty.

 

Kwota netto oznacza kwotę brutto pomniejszoną o składki ZUS w części finansowanej przez pracownika oraz podatek dochodowy. Należy zwrócić uwagę, iż elementem kalkulacji podatku jest także odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

W niniejszym przypadku niezależnie od faktu, czy złożył Pan PIT-2, czy też nie – kwota do wypłaty powinna wynieść 3700 zł (po okresie próbnym). Dokonując kalkulacji wynagrodzenia brutto, niezbędne jest zweryfikowanie, czy PIT-2 został złożony, czy też nie. Jeżeli wskazane oświadczenie nie zostało przedstawione, to kwota brutto ulega zwiększeniu.

 

Tym samym kwota brutto ustalona na poziomie 5215 zł jest nieprawidłowa. Taka wysokość wynagrodzenia byłaby właściwa jedynie w sytuacji uprzedniego złożenia przez Pana formularza PIT-2.

 

Oczywiście warto zauważyć, iż z uwagi na ustalenie kwoty wynagrodzenia w kwocie netto najbardziej opłacalny jest brak złożenia druku PIT-2. Dzięki temu przy rozliczeniu rocznym możliwy byłby zwrot kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł).

 

Podsumowując, stanowisko przedstawione przez księgową jest nieprawidłowe. Wynagrodzenie ustalone na poziomie 5215 zł brutto byłoby właściwe jedynie w sytuacji złożenia przez Pana druku PIT-2. Jeżeli takie oświadczenie nie zostało złożone, to kwota brutto powinna być wyższa. W każdym jednak przypadku kwota do wypłaty to 3700 zł (wynagrodzenie zostało bowiem ustalone w kwocie netto). Drugi wariant jest dla Pana bardziej korzystny, gdyż w zeznaniu rocznym uzyska Pan dodatkowo zwrot kwoty zmniejszającej podatek (556,02 zł).

 

W kwestii podpisania umowy ciężko jest mi się wypowiedzieć bez uprzedniego szczegółowego zapoznania się z jej treścią. Ogólnie można jednak stwierdzić, iż wskazanie w umowie kwoty netto wynagrodzenia obliguje pracodawcę do wypłaty takiej właśnie kwoty. W celu rozwiązania przedstawionego problemu proponuję kontakt z księgową i przedstawienie niniejszego stanowiska. W mojej ocenie możliwe są tylko dwa rozwiązania: albo zostanie przyjęte, iż złożył Pan PIT-2 w terminie, albo należy skorygować kwotę brutto.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »