Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Limit dotyczący podatku VAT

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-30

Pod koniec grudnia firma zajmująca si usługami naprawy samochodów przekroczyła proporcjonalnie do prowadzonej działalności limit na VAT 150 000 zł, ale nie przekroczyła 200 000 zł i na podstawie przepisów przejściowych mogła być zwolniona z VAT-u. Czy firma miała obowiązek zgłoszenia VAT-R za miesiąc grudzień i później nowy VAT-R w styczniu na zwolnienie z VAT-u? Nie zrobiliśmy zgłoszenia, uznając, że jeżeli firma obligatoryjnie jest zwolniona ze względu na obroty, to nie ma potrzeby zgłaszać się do VAT-u po zwiększeniu limitu. Czy mamy rację?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat

Kwestie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT reguluje art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści tego przepisu wynika, że obligatoryjnie zgłoszenie rejestracyjne obowiązany jest złożyć ten podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i zamierza wykonać czynność podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli natomiast chodzi o podatników podmiotowo zwolnionych z podatku (art. 113 ustawy VAT), posiadają oni uprawnienie do złożenia takiego zgłoszenia. Oznacza to, że tacy nie muszą, aczkolwiek mogą złożyć formularz VAT-R. Ustawodawca pozostawił takim podmiotom swobodę wyboru. Trzeba bowiem podkreślić, że zwolnienie z art. 113 ustawy VAT przysługuje podatnikom z urzędu i nie jest uzależnione od złożenia żadnego zgłoszenia.

Podmioty zwolnione z podatku, jeśli złożyły zgłoszenie rejestracyjne, podlegają rejestracji w charakterze podatników VAT zwolnionych. Jeżeli podatnik utracił prawo do zwolnienia podmiotowego, to obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego albo odpowiednio aktualizacji wcześniejszego zgłoszenia przed dniem, w którym utracił prawo do zwolnienia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji ze zwolnienia.

Natomiast w sytuacjach odwrotnych – tzn. gdy podatnicy, dotąd zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, nabywają prawo do zwolnienia podmiotowego albo podejmują wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z podatku – nie są obowiązani do podejmowania czynności w zakresie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. W takiej sytuacji pozostają oni w rejestrze jako podatnicy VAT czynni.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co ciekawe, w wyroku z 9.07.2015 r. w sprawie C-144/14 (Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei v. Direc? ia Generală Regională a Finan? elor Publice Cluj Napoca prin Administra? ia Jude? eană a Finan? elor Publice Maramure? ) TSUE stwierdził, że organy podatkowe nie mają obowiązku zarejestrowania z urzędu podatnika jako podatnika VAT, nawet jeśli z innych dowodów (deklaracji składanych na potrzeby innych podatników) wynika, że podatnik ten przekroczył limit obrotów uprawniający go do zwolnienia z VAT-u.

W świetle powyższych rozważań nie mają Państwa obowiązku składania VAT-R. Obowiązek taki powstanie dopiero po przekroczeniu limitu 200 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skan faktury a odliczenie podatku VAT

Dlaczego kopii faktury VAT (faktury zakupowej) nie można ująć w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa? Dlaczego jest to uznawane za wadliwe? Chodzi...

Niezłożenie w terminie deklaracji VAT-UE

Nie złożyłam deklaracji VAT-UE w terminie za miesiąc maj, zrobiłam to dopiero dzisiaj. Jak mogę napisać czynny żal, bym uniknęła kary? VAT-UE składa...

Karta podatkowa a jednorazowe zlecenie za granicę

Prowadzę działalność usługową na kartę podatkową (hafciarstwo), nie jestem vatowcem, mam pojedyncze zlecenie do Norwegii. Czy muszę to zgłaszać do US?...

Refakturowanie opłat za media

Wynajmuję mieszkanie jako właściciel w ramach najmu prywatnego i wystawiam fakturę ze stawką zw. Najemca ma podpisane umowy z dostawcami...

Sformułowanie o podatku w akcie notarialnym sprzedaży domu

W tym miesiącu sprzedałam dom, w akcie notarialnym pojawiło się sformułowanie „strona sprzedająca z tytułu sprzedaży nie jest opodatkowana...

Sprzedaż wcześniej dzierżawionej działki a podatek VAT

Sprawa dotyczy podatku VAT. Osoba fizyczna będąca właścicielem 2 działek – jednej rolnej, drugiej budowlanej, w 2013 roku wydzierżawiła te...

Jaka stawka VAT na fakturze dla firmy czeskiej

Sporządzam deklaracje do ZUS oraz obliczam podatki dla pracowników będących Polakami, których zatrudnia firma czeska. Są oni ubezpieczeni w Polsce...

Czy sprzedając auto firmowe, muszę odprowadzić VAT?

Sprawa dotyczy zbycia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Samochód zakupiono 2007 r., odliczono nie więcej jak 6000 zł podatku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »