Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie limitu VAT i zgłoszenie VAT-R

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-03-30

Pod koniec grudnia firma zajmująca si usługami naprawy samochodów przekroczyła proporcjonalnie do prowadzonej działalności limit na VAT 150 000 zł, ale nie przekroczyła 200 000 zł i na podstawie przepisów przejściowych mogła być zwolniona z VAT-u. Czy firma miała obowiązek zgłoszenia VAT-R za miesiąc grudzień i później nowy VAT-R w styczniu na zwolnienie z VAT-u? Nie zrobiliśmy zgłoszenia, uznając, że jeżeli firma obligatoryjnie jest zwolniona ze względu na obroty, to nie ma potrzeby zgłaszać się do VAT-u po zwiększeniu limitu. Czy mamy rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT reguluje art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści tego przepisu wynika, że obligatoryjnie zgłoszenie rejestracyjne obowiązany jest złożyć ten podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą i zamierza wykonać czynność podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli natomiast chodzi o podatników podmiotowo zwolnionych z podatku (art. 113 ustawy VAT), posiadają oni uprawnienie do złożenia takiego zgłoszenia. Oznacza to, że tacy nie muszą, aczkolwiek mogą złożyć formularz VAT-R. Ustawodawca pozostawił takim podmiotom swobodę wyboru. Trzeba bowiem podkreślić, że zwolnienie z art. 113 ustawy VAT przysługuje podatnikom z urzędu i nie jest uzależnione od złożenia żadnego zgłoszenia.

Podmioty zwolnione z podatku, jeśli złożyły zgłoszenie rejestracyjne, podlegają rejestracji w charakterze podatników VAT zwolnionych. Jeżeli podatnik utracił prawo do zwolnienia podmiotowego, to obowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego albo odpowiednio aktualizacji wcześniejszego zgłoszenia przed dniem, w którym utracił prawo do zwolnienia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku rezygnacji ze zwolnienia.

Natomiast w sytuacjach odwrotnych – tzn. gdy podatnicy, dotąd zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, nabywają prawo do zwolnienia podmiotowego albo podejmują wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z podatku – nie są obowiązani do podejmowania czynności w zakresie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. W takiej sytuacji pozostają oni w rejestrze jako podatnicy VAT czynni.

Co ciekawe, w wyroku z 9.07.2015 r. w sprawie C-144/14 (Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei v. Direc? ia Generală Regională a Finan? elor Publice Cluj Napoca prin Administra? ia Jude? eană a Finan? elor Publice Maramure? ) TSUE stwierdził, że organy podatkowe nie mają obowiązku zarejestrowania z urzędu podatnika jako podatnika VAT, nawet jeśli z innych dowodów (deklaracji składanych na potrzeby innych podatników) wynika, że podatnik ten przekroczył limit obrotów uprawniający go do zwolnienia z VAT-u.

W świetle powyższych rozważań nie mają Państwa obowiązku składania VAT-R. Obowiązek taki powstanie dopiero po przekroczeniu limitu 200 000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »