Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalny podatek od nieruchomości firmowej

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-11-23

Prowadzę niewielką firmę deweloperską w formie jednoosobowej działalności. Najczęściej od osób fizycznych kupuję grunt, następnie wykonuję projekt, otrzymuję pozwolenie, w którego tytule figuruje moje nazwisko i nazwa mojej firmy. Buduję dom jednorodzinny i po odbiorze sprzedaję gotowy produkt. Urząd miasta nalicza mi maksymalną stawkę podatku od nieruchomości (osobno grunt), ponieważ prowadzę działalność. Czy słusznie?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję pani mecenas Kindze za udzielenie wyczerpujących informacji.
Halina
Dziękuję za sprawne i szybkie udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, dzięki fachowej poradzie w której zawarto dodatkowe istotne dla sprawy wskazówki, wykraczające poza zakres pytania uniknąłem popełnienia poważnego błędu biznesowego,
Marek, 64 lata
Chciałbym aby w przyszłości prawnik, pytał przed napisaniem ostatecznej odpowiedzi o szczegóły, laicy tacy jak ja nie wiedza które informacje mogą być istotne a które nie. Mam nadzieje, że uzyskam odpowiedź na dodatkowe pytanie.
Piotr, HR business partner, 37 lat
Bardzo pomocny serwis. Dzięki niemu za niewielką w sumie opłatą pozbyłem się dużego problemu.
Roman, 62 lata
Polecam jak najbardziej.
Ewa

Gmina postępuje prawidłowo. Według wszelkich interpretacji i orzecznictwa administracyjnego do czasu oddania budynków w użytkowanie grunt, na którym stawiane są planowane do sprzedaży budynki mieszkalne, jest opodatkowany jako grunt zajęty pod działalność gospodarczą. Po zakończeniu budowy i zgłoszeniu domów do użytkowania grunty opodatkowane są jako grunty inne (związane z budynkami mieszkalnymi), a budynki podatkiem od budynków mieszkalnych. Dlaczego tak się dzieje, już wyjaśniam.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy uchwala wysokość podatku odrębnie dla każdej kategorii gruntów i budynków w wysokości nieprzekraczającej wskazanej stawki w ustawie, w tym ustala stawkę podatku dla gruntów zajętych pod działalność gospodarczą. Ustawa definiuje pojęcie gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według ustawy są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.

Sądy administracyjne wyjaśniają moment zmiany kwalifikacji budynków i gruntów z nimi związanych w następujący sposób: „Jak wynika z treści powoływanego wyżej art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ustawodawca co do zasady nie uznaje za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi. W ocenie Sądu przepis ten dotyczy gruntów, na których już jest posadowiony budynek mieszkalny, nie zaś gruntów, na których w bliżej nieokreślonej przyszłości taki budynek ma zostać wzniesiony. Z kolei w myśl art. 6 ust. 2 u.p.o.l., jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W świetle powyższej regulacji o powstaniu obowiązku podatkowego decydować będzie nie moment rozpoczęcia robót budowlanych, jak sugeruje strona skarżąca, a data zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania budynku” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2011 roku, sygn. akt I SA/Łd 1171/10).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co więcej, Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił w wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (sygn. akt II FSK 856/2012), że: „Do uznania danego obiektu za związany z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest konieczne wykorzystywanie nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, albowiem wystarczy sam fakt jej posiadania przez przedsiębiorcę. Pojęcie budynków »związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej« jest szersze od pojęcia »zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej« i obejmuje także pośrednie związanie budynku lub jego części z działalnością gospodarczą”. W tym wyroku chodziło akurat o obiekt magazynowy, niemniej jednak sąd wyjaśnił tu charakter pojęcia nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą.

Jak z tego wynika, jeśli grunt jest w posiadaniu przedsiębiorcy, to uznawany jest za posiadany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak jeśli zostaje zabudowany budownictwem mieszkaniowym, to budynki takie nie mogą zostać uznane za objęte podatkiem przedsiębiorcy, bowiem zostały wyłączone z tej definicji (art. 1 a). W takim przypadku od nowego roku po oddaniu budynku w użytkowanie budynek będzie opodatkowany podatkiem od budynku mieszkalnego, a grunt z takim budynkiem związany według stawki dla innych gruntów. Takie interpretacje wystawiają także organy podatkowe, czyli organy wykonawcze gmin. Polecam lekturę interpretacji wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska (znak sprawy WF-II-3102/41-K/04) z dnia 10 grudnia 2004 r., dostępnej w internecie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od nieruchomości?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek od nieruchomości za domek letniskowy

Mam zamiar zakupić domek o wielkości około 40 m 2 . Budynek stoi na bloczkach betonowych (można pod niego wejść) ma przyłączoną wodę oraz...

Podatek od nieruchomości a budynek gospodarczy czy mieszkalny

Posiadam grunt orny oraz działkę przeznaczoną pod teren zabudowy jednorodzinnej. W gminie płacę podatek rolny od obu działek. Planuję wybudować budynek...

Podatek od garaży

Chcę kupić ziemię z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której znajduje się około 80 garaży blaszanych, które są własnością osób...

Jak płacić mniejszy podatek za działkę przemysłową?

Kupiłem prawo wieczystego użytkowania działki przemysłowej w gminie, w której istnieje plan zagospodarowania przestrzennego. Istnieje na niej...

Podatek od części budynku należącej do spółdzielni

Mam mieszkanie – wyodrębnioną własność w budynku spółdzielni mieszkaniowej. Place podatek za nieruchomość, działkę i części wspólne....

Czy umowa najmu zwalnia z obowiązku udostępnienia lokali kontrolerom z gminy?

Połowę mojego domu mieszkalnego oraz wolnostojące pomieszczenie gospodarcze wynajmuję osobom trzecim na podstawie umów najmu. Urząd gminy zapowiedział...

Przedstawienie kosztów związanych ze sprzedażą domu

Proszę o przedstawienie mi wszelkich kosztów, jakie poniosę włącznie z podatkiem, sprzedając dom zamieszkany (i mój własny) dłużej niż 5...

Wynajem pokoi, agroturystyka a podatek od nieruchomości

Jesteśmy małżeństwem, ale mamy rozdzielność majątkową. W domu prowadzę działalność polegającą na wynajmie pokoi na jednym z pięter domu....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »