Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miejsce wykonywania usług a podatek VAT

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2012-09-18

Spółka z o.o. z zarejestrowaną działalnością w KRS posiada NIP-UE. Pozyskujemy opiekunki do osób chorych i starszych w Niemczech. Z rodziną niemiecką podpisujemy umowę o opiekę, natomiast z opiekunką umowę-zlecenie. Nasza spółka wystawia rachunek dla rodziny niemieckiej bez podatku VAT. W Niemczech usługi opiekuńcze są zwolnione z VAT. Jak spółka ma się rozliczać w Polsce? Czy trzeba doliczyć 23% podatku? KIP twierdzi, że tak. Jakie znaczenie w omawianym przypadku ma miejsce wykonywania usług?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku wykonywania usług na rzecz niemieckich osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej), co do zasady, za miejsce wykonywania usług dla potrzeb VAT uważany jest kraj siedziby usługodawcy. Zatem takie transakcje są traktowane jak transakcje krajowe i powinny być dokumentowane z zastosowaniem stawek podatku od towarów i usług obowiązujących w Polsce.

 

Wynika to bezpośrednio z brzmienia art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zgodnie ze wspomnianym przepisem miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (z pewnymi zastrzeżeniami) jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy (np. z oddziału, stałej placówki) znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Od zasady ogólnej istnieją pewne wyjątki, jednak nie należą do nich usługi związane z opieką nad chorymi i starszymi osobami – w tym konkretnym przypadku zastosowanie ma zasada ogólna. Nie ma więc tu znaczenia, jaka stawka na ww. usługi obowiązuje w Niemczech (mimo że usługi są tam fizycznie wykonywane, to dla potrzeb podatku VAT uważa się je za wykonane w kraju dostawcy – w tym przypadku w Polsce).

 

Należy więc zweryfikować, czy na podstawie polskich przepisów tego typu usługi objęte są stawką podstawową, obniżoną czy też są zwolnione od podatku.

 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy zwalnia się od podatku usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż specjalistyczne placówki (ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze itp.), oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

 

Jeżeli więc świadczone przez Państwa podmiot usługi wypełniają warunki wskazane w tym przepisie, należy zastosować stawkę „zw.”, nie zaś podstawową stawkę 23%.

 

Niejasne jest, na jakiej podstawie uzyskał Pan inną informację w KIP. Być może w rozmowie wspomniał Pan o czymś jeszcze, ewentualnie nie powołał się Pan na art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy. Krajowa Informacja Podatkowa ma to do siebie, że czasami, aby uzyskać informację, należy bardzo dokładnie sformułować pytanie. Być może warto spróbować zadzwonić raz jeszcze, nie powołując się na zwolnienie obowiązujące w Niemczech (rzeczywiście nie ma ono w tym przypadku zastosowania), ale na zwolnienie wskazane w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że uzyska Pan odpowiedź korzystną dla siebie.

 

Moim zdaniem, w opisanej sytuacji wszystko wskazuje na to, że świadczone usługi korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem VAT?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »