Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-09

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody, potem są straty i na jesień znów dochody. Czym zaliczka różni się od podatku należnego? Proszę o ustosunkowanie się do załączonego arkusza.

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Polecam jak najbardziej.
Ewa
Porada przekonująca i konkretna (z powołaniem się na odpowiednie artykuły oraz podaniem przykładowych postanowień sądu). 
Tomasz, manager, 53 lata
Jestem pod ogromnym wrażeniem, co do uzyskania informacji bardzo szczegółowej. Fachowe doradztwo, takiej informacji nie uzyskam nigdzie, wcześniej. Składam podziękowanie Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. 
Wiesława, sprzątaczka, 555 lat
Po raz drugi zwracam się do eksperta i uzyskuję satysfakcjonującą odpowiedź
Beata, 58 lat
Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa

Jak rozumiem, w niniejszym przypadku chodzi o ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Zastosowanie znajduje wówczas art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z niniejszym przepisem podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zatem rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego następuje w rachunku narastającym.

Jeżeli przykładowo chcemy obliczyć zaliczkę za miesiąc czerwiec, to wówczas należy obliczyć podatek należny od łącznego dochodu osiągniętego za miesiące styczeń–czerwiec, a od uzyskanej wielkości należy odjąć zaliczki należne za poprzednie miesiące (tj. zaliczki za miesiące styczeń–maj).

Prawidłowe wielkości miesięcznych zaliczek na podatek zostały przeze mnie podane w kolumnie G załączonego arkuszu kalkulacyjnego. Kwoty te powinny zostać wpisane w poz. 59–70 deklaracji CIT-8. W tych miesiącach, w których nie wystąpiła zaliczka na podatek, należy wpisać wartość 0. Suma zaliczek z poz. 82 powinna odpowiadać sumie wpłaconych zaliczek z poz. 94.

Należy podkreślić, iż kwotę miesięcznych zaliczek na podatek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Cena nabycia środka trwałego

Wynająłem dom, w którym mieszkałem przez 8 lat z rodziną. Dom jest moją własnością, zakupiony został razem z działką od spółdzielni. Teraz chciałbym...

Opodatkowanie alimentów

Otrzymuję od byłego męża alimenty na siebie w wysokości 900 zł miesięcznie. W jaki sposób powinnam rozliczyć się z urzędem skarbowym? Jako osoba fizyczna...

Przychód ze sprzedaży domeny internetowej – podatek

Jestem osobą bezrobotną z prawem do zasiłku. Kilka dni temu sprzedałam portal internetowy (stworzony przeze mnie kilka lat temu) wraz z domeną na podstawie...

Rozliczenie z urzędem skarbowym

Jestem artystą–malarzem, nie prowadzę działalności gospodarczej. Zawieram umowy pośrednictwa na sprzedaż moich obrazów przez galerię...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »