Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-09

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody, potem są straty i na jesień znów dochody. Czym zaliczka różni się od podatku należnego? Proszę o ustosunkowanie się do załączonego arkusza.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, w niniejszym przypadku chodzi o ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Zastosowanie znajduje wówczas art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z niniejszym przepisem podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zatem rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego następuje w rachunku narastającym.

Jeżeli przykładowo chcemy obliczyć zaliczkę za miesiąc czerwiec, to wówczas należy obliczyć podatek należny od łącznego dochodu osiągniętego za miesiące styczeń–czerwiec, a od uzyskanej wielkości należy odjąć zaliczki należne za poprzednie miesiące (tj. zaliczki za miesiące styczeń–maj).

Prawidłowe wielkości miesięcznych zaliczek na podatek zostały przeze mnie podane w kolumnie G załączonego arkuszu kalkulacyjnego. Kwoty te powinny zostać wpisane w poz. 59–70 deklaracji CIT-8. W tych miesiącach, w których nie wystąpiła zaliczka na podatek, należy wpisać wartość 0. Suma zaliczek z poz. 82 powinna odpowiadać sumie wpłaconych zaliczek z poz. 94.

Należy podkreślić, iż kwotę miesięcznych zaliczek na podatek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »