Kategoria: Podatek dochodowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Miesięczne zaliczki na podatek w CIT-8

Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 2014-05-09

W naszej spółce mamy kłopot z ustalaniem wysokości miesięcznych zaliczek na podatek w CIT-8. Zwykle na początku roku generujemy przychody, potem są straty i na jesień znów dochody. Czym zaliczka różni się od podatku należnego? Proszę o ustosunkowanie się do załączonego arkusza.

Tomasz Kaczmarski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i wyczerpująca odpowiedź na zapytanie.
Barbara, 60 lat, księgowa
Bardzo wyczerpujaca, jasna i szybko uzyskana porada. Dziekuje!
Krzysztof
Dziękuję bardzo,na podstawie udzielonej przez eksperta pomocy udało mi się osiągnąć ustalony cel. W przyszłości jeżeli będę mieć problem na pewno ponownie się skontaktuje.
Jakub
Szybka odpowiedź :)
Magdalena
Opinia kompetentna. W ciągu 24 godzin miałem pełną informację co należy mi się od zakładu pracy i jak mogę to uzyskać. Polecam.
Piotr

Jak rozumiem, w niniejszym przypadku chodzi o ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w przypadku spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej). Zastosowanie znajduje wówczas art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z niniejszym przepisem podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zatem rozliczenie podatku w trakcie roku podatkowego następuje w rachunku narastającym.

Jeżeli przykładowo chcemy obliczyć zaliczkę za miesiąc czerwiec, to wówczas należy obliczyć podatek należny od łącznego dochodu osiągniętego za miesiące styczeń–czerwiec, a od uzyskanej wielkości należy odjąć zaliczki należne za poprzednie miesiące (tj. zaliczki za miesiące styczeń–maj).

Prawidłowe wielkości miesięcznych zaliczek na podatek zostały przeze mnie podane w kolumnie G załączonego arkuszu kalkulacyjnego. Kwoty te powinny zostać wpisane w poz. 59–70 deklaracji CIT-8. W tych miesiącach, w których nie wystąpiła zaliczka na podatek, należy wpisać wartość 0. Suma zaliczek z poz. 82 powinna odpowiadać sumie wpłaconych zaliczek z poz. 94.

Należy podkreślić, iż kwotę miesięcznych zaliczek na podatek zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem dochodowym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Zadaj pytanie »